Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

5_22_9172

9172

Tak se dělá jaro #6 / So macht man Frühling #6

18 500

EUR

4_22_9499

9499

Pobyt na internationalni letni Universite ve Fulde pro viteze literarni soutezi v J.Jungmann Gymnasium v Litomericich / Aufenthalt an der Internationalen Sommeruniversität(ISU) in Fulda für die Gewinner des Literaturwettbewerbs am J.Jungmann Gymnasium in Litomerice

2 500

EUR

6_22_10445

10445

Konferenz Trans Europe Halles in Prag  / Trans Europe Halles konference v Praze

100 000

CZK

8_22_11129

11129

MILUJ PRAVDU!  Osm století německo-české inspirace v hudbě  / LIEBE DIE WAHRHEIT!  Acht Jahrhunderte der deutsch-tschechischen Inspiration in Musik

3 500

EUR

6_22_11285

11285

Projekt "Rodiny spolu" / Projekt "Familien zusammen"

166 700

CZK

5_22_11328

11328

Kultura Prahy na „Pražském náměstí“ – Berlín 2022 / Prager Kultur am Prager Platz – Berlin 2022

60 000

CZK

5_22_11329

11329

 Bolestné echo času - koncert na počest malířky Evy Sachs a všech obětí holocaustu ze Slezka, Moravy a Čech / Das schmerzliche Echo der Zeit -  ein Konzert zu Ehren der Malerin Eva Sachs  und Alle Holocausts Opfern aus dem Mährisch-Schlesischen Gebiet, Mähren und Böhmen.

50 000

CZK

6_22_11381

11381

Hranice bez hranic na kole / Grenzen grenzenlos mit dem Rad

3 800

EUR

5_22_11486

11486

 Oswald Spengler - Pesimismus? a jiné úvahy / Oswald Spengler - Pessimismus? und andere Überlegungen

36 000

CZK

8_22_11492

11492

East West European Jazz Orchestra TWINS 2022 / 2023 / East West European Jazz Orchestra TWINS 2022 / 2023

8 000

EUR

3_22_11504

11504

Země, město, řeka / Land, Stadt, Fluss

130 000

CZK

6_22_11578

11578

Why not the Bear? #onTheRoad / Why not the Bear? #onTheRoad

4 000

EUR

5_22_11691

11691

Národovecké, 'pravicové' a konzervativní myšlení v kultuře a literatuře českých zemí a střední Evropy / Völkisches, ‚rechtes‘ und konservatives Gedankengut in der Kultur und Literatur der Böhmischen Länder und Mitteleuropas

30 000

CZK

3_22_11762

11762

Česko-německý den v Kutné Hoře
 / Tschechisch-deutscher Tag in Kutna Hora

38 000

CZK

6_22_11785

11785

Mezinárodní letní tábor pro mladé lidi - Přátelství bez hranic
 / Internationales Sommercamp für junge Menschen - Freundschaft ohne Grenzen

6 000

EUR

2_22_11846

11846

Seminář "Vyhnání Gerty Schnirch"
Setkání českých a německých studentů v Brně, květen 2022 / Das Seminar "Die Vertreibung von Gerta Schnirch"
Das Treffen von tschechischen und deutschen SchülerInnen in Brünn, Mai 2022

15 000

CZK

5_22_11980

11980

Vrchlabí – naše domovina / Hohenelbe – unsere Heimat

200 000

CZK

6_22_12068

12068

Lived Partnership Prague - Nuremberg / Lived Partnership Prague - Nuremberg

2 000

EUR

6_22_12106

12106

Pohyb a klid / Bewegung und Ruhe

45 000

CZK

4_22_12135

12135

Česko-německá letní škola: "Skrze česko-německý dialog ke společným hodnotám" / Die deutsch-tschechische Sommerschule: "Durch deutsch-tschechischen Dialog zu gemeinsamen Werten finden"

50 250

CZK

3_22_12159

12159

Setkání mládeže v Blatné 2022 / Jugendtreffen in Blatná 2022

80 000

CZK

2_22_12169

12169

Rozšíření spolupráce s partnerskou školou v německém Chemnitzu / Entwicklung der Schulpartnerschaft mit dem Gymnasium Einsiedel in Chemnitz

100 300

CZK

2_22_12196

12196

Podobnosti - Co máme jako sousedé společného? / Gemeinsamkeiten - Was haben wir als Nachbarn gemeinsam?

8 000

EUR

2_22_12218

12218

Naše společnost, koronavirus a dezinformace, aneb jak dezinformace v období koronaviru pozměnily naše vnímání světa / Unsere Gesellschaft, das Coronavirus und die Desinformation, oder wie die Desinformationen während des Coronavirus unsere Wahrnehmung der Welt verändert haben

2 921

EUR

8_22_12223

12223

Einstein / Einstein

100 000

CZK

8_22_12224

12224

EREBOS / EREBOS

3 200

EUR

2_22_12235

12235

Cesty za poznáním - tajemství léčivých pramenů
 / Wege zur Erkenntnis - Geheimmnisse der Heilquellen

52 602

CZK

6_22_12237

12237

Care4Nature International  / Care4Nature International

6 500

EUR

5_22_12238

12238

Brno a Stuttgart - Do hlubin dějin umění 2022 / Brünn und Stuttgart - Tief in die Kunstgeschichte 2022

60 000

CZK

8_22_12240

12240

KHAMORO 2022: Vano Bamberger & Band / KHAMORO 2022: Vano Bamberger & Band

65 000

CZK

6_22_12243

12243

Mezinárodní výměna mezi juniorskými týmy U11 z FSV Steinsberg (DE) a Bohemias Praha 1905 (CZ) / Jugendbegegnung zwischen der Sportgruppen des FSV Steinsberg und Bohemians Prag 1905, gemeinsame Kinder- und Jugendaktivitäten

1 170

EUR

4_22_12244

12244

Rozvoj spolupráce LIDICE MEMORY a Arbeitskreis politische Bildung Vergangenheit - Zukunft  / Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen LIDICE MEMORY und Arbeitskreis Politische Bildung Vergangenheit - Zukunft 

62 098

CZK

3_22_12249

12249

Setkání s přáteli / Treffen mit Freunden

60 000

CZK

8_22_12252

12252

Květnovské hudební slavnosti 2022 a účast na 30. Batzdorfských barokních slavnostech slavnostech / Quinauer Musikfesttage 2022 und Teilnahme an den 30. Batzdorfer Barockfestspielen

155 000

CZK

3_22_12253

12253

Klášterní hudební slavnosti 2022 / Klostermusikfestspiele 2022

180 000

CZK

8_22_12254

12254

Sochami ve stopách Dientzenhoferů z Bamberka do Čech / Mit Skulpturen auf der Spuren der Dientzenhofer von Bamberg nach Bohemia

4 000

EUR

6_22_12256

12256

6 programových týdnů - ONE WEEK FOR FUTURE: NASE PLANETA. NASE BUDOUCNOST. / 6 Programmwochen zum Thema Nachhaltigkeit - ONE WEEK FOR FUTURE - UNSER PLANET. UNSERE ZUKUNFT

28 000

EUR

2_22_12260

12260

8. Mezinárodní, mezikulturní fotbalový festival – International: hand in hand - memory means future / 8. Internationales, Interkulturelles Fußballbegegnungsfest - International: hand in hand - memory means future

4 620

EUR

4_22_12262

12262

5. mezinárodní konference o stárnutí & technologický veletrh "Aktivní stárnutí prostřednictvím inovací: Poučení z pandemie COVID-19"   / 5. Internationale Konferenz zum Thema Altern & Technologiemesse „Aktives Altern durch Innovationen: Die Lehren aus der Corona-Pandemie“

5 800

EUR

6_22_12264

12264

Stand Up! - Paddleboarding česko-německy / Stand Up! - Paddleboarding deutsch-tschechisch

3 500

EUR

2_22_12265

12265

Reportážní dílna - text a fotografie - německo-český projekt 2022
Část 2: Stuttgart - Brno - Jeseník/Jeseníky / Reportage-Werkstatt Text und Foto -  ein deutsch-tschechisches Projekt 2022
Teil 2: Stuttgart – Brünn – Jesenik/Altvatergebirge

8 500

EUR

2_22_12266

12266

Trilaterální mládežnický workcamp "restore the hope, restore the future" léto 2022 / Trilaterales Jugendworkcamp "restore the hope, restore the future" im Sommer 2022

6 500

EUR

3_22_12267

12267

Freiburger Barockorchester na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2022 / Freiburger Barockorchester im Rahmen des Internationale Musikfestivals Prager Frühling 2022

200 000

CZK

4_22_12268

12268

Na západ. Východoevropští filmaři v západní Evropě.
 / Westwärts. Osteuropäische Filmschaffende in Westeuropa.

64 000

CZK

3_22_12269

12269

Odhalení sochy sv. Mikuláše a Českoněmecké odpoledne dechové hudby / Enthüllung der Statue des Hl. Nikolaus und deutsch-tschechischer Nachmittag mit Blasmusik

47 000

CZK

6_22_12270

12270

Setkání na téma "divoká zvěř" a "ovoce" / Begegnungen zu den Themen "Wild" und "Obst"

10 000

EUR

4_22_12271

12271

Řehsign VII - Diskutovat činy / Řehsign VII - Diskutieren durch Handeln

200 000

CZK

6_22_12272

12272

Po páté odpoledne / Nach 17 Uhr

120 000

CZK

4_22_12273

12273

Konference perinatální paliativní péče a doprovázení v zármutku v peri- a neonatologii / Konferenz "Palliativversorgung und Trauerbegleitung in der
Peri- und Neonatologie"

20 000

CZK

3_22_12275

12275

Fotograf Festival: Nikdo sem nepatří víc než ty / Fotograf Festival: Niemand gehört mehr hierher als Du

203 000

CZK

2_22_12276

12276

Česko-německý participační a výstavní projekt mládeže:
"Elementy modrá, červená, bílá - elementy černá, červená, zlatá" / Deutsch-Tschechisches Jugendbeteiligungs- und Ausstellungsprojekt: "Elemente blau, rot, weiß - Elemente schwarz, rot, gold"

4 500

EUR

2_22_12278

12278

Němci a Češi, Bavorsko a Čechy – tehdy a dnes / Deutsche und Tschechen, Bayern und Böhmen - damals und heute

7 325

EUR

2_22_12280

12280

Opavská soutěž vtipné češtiny a němčiny, 5.ročník / Troppauer Wettbewerb des witzigen Deutschen und Tschechischen, 5. Jahrgang

70 000

CZK

4_22_12282

12282

19. Umělecké sympozium Strömungen Proudění "Wir haben kein Rezept. Nemáme recept" (AT) / 19. Kunstsymposium Strömungen Proudění "Wir haben kein Rezept. Nemáme recept" (AT)

6 000

EUR

6_22_12283

12283

Kulturní setkávací akce 2022 pro děti a mládež z Německa a Česka (letní kemp 2022) / Kulturelle Begegnungsmaßnahme 2022 für Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien (Sommercamp 2022)

11 000

EUR

8_22_12285

12285

Dva jazyky - jeden Festival / Zwei Sprachen – Ein Festival

135 000

CZK

2_22_12286

12286

Hudební výměna / Musikaustausch

4 308

EUR

6_22_12287

12287

Pohled mladých lidí z Česka a Německa na pandemii koronaviru / Ein Blick auf die Corona-Pandemie von Jugendlichen aus Tschechien und Deutschland

7 000

EUR

8_22_12288

12288

MHF Lípa Musica 2022 - 21. ročník / IMF Lípa Musica 2022 - 21. Festivaljahrgang

310 000

CZK

4_22_12290

12290

Digitální transformace v jazykovém a kulturně heterogenní výuce v bavorsko-českém příhraničí / Digitale Transformation im sprach- und kulturheterogenen Unterricht in der bayerisch-tschechischen Grenzregion

300 000

CZK

8_22_12291

12291

MyMime, mezinarodní festival nonverbálního divadla / MyMime, Internationales Mime Festival

1 513

EUR

2_22_12294

12294

Odborné praxe v sousední zemi
 / Freiwillige Berufliche Praktika im Nachbarland

120 000

EUR

2_22_12295

12295

Společná praxe českých a německých studentů / Das gemeinsame Praktikum der deutschen und tschechischen Studenten

48 259

CZK

5_22_12298

12298

Tina Strohekerová: Snažila jsem se mluvit nahlas. Publikace českého překladu knihy o Haně Jüptnerové. / Tina Stroheker: Hana oder Ein böhmisches Geschenk. Herausgabe der tschechischen Fassung des Buches über Hana Jüptnerová.

90 000

CZK

8_22_12299

12299

Koncert u příležitosti 350. roku úmrtí Heinricha Schütze - Eine Protestantische Marienvesper / Konzert anlässlich des 350. Todesjahres von Heinrich Schütz - Eine Protestantische Marienvesper

7 500

EUR

6_22_12302

12302

Mladí ladí jazz / Jungen tunen Jazz

75 000

CZK

2_22_12303

12303

Den setkání studentů partnerských škol BSZ Kelheim a OA Heroldovy sady se společnými aktivitami (seznámení s OAHS, geocaching po Praze ve smíšených skupinách).
 / Schülerbegegnungstag zwischen den Partnerschulen BSZ Kelheim und OA Heroldovy sady mit gemeinsamen Aktivitäten (Kennenlernen der OA Heroldovy
sady und Stadtrallye in Prag mit tschechisch-deutschen Schülergruppen)

2 027

EUR

3_22_12304

12304

Výměnný zájezd Praha - Burgkunstadt 26 let / Schüleraustausch Prag - Burgkunstadt 26 Jahre

52 930

CZK

5_22_12305

12305

Alena Wagnerová: Literární reportáže  / Alena Wagnerová: Literarische Reportagen

75 000

CZK

2_22_12308

12308

Můžeme hrát spolu, aneb sbližování prostřednictvím hudby / Wir können zusammen spielen - Annäherung durch Musik

155 000

CZK

4_22_12309

12309

Budoucnost loutkového divadla v Německu/Sasku a České republice / Die Zukunft des Puppentheaters in Deutschland/Sachsen und in Tschechien

5 500

EUR

3_22_12313

12313

Absolutně nepřijatelné! part II. / Absolut unakzeptabel! part II.

100 000

CZK

8_22_12315

12315

Nejen nukleární rodina v česko-německém kontextu / Nicht nur die Kernfamilie im deutsch-tschechischen Kontext

200 000

CZK

3_22_12317

12317

Putovni vystava „Evropská hodnotová turistická stezka“ s doprovodným programem / Ausstellung "Europas Werte Wanderweg" mit Begleitprogramm

6 500

EUR

2_22_12318

12318

Mladí HUMAN-isté - mezinárodní literární soutěž  / Junge HUMAN-isten - internationaler literarischer Wettbewerb

250 000

CZK

5_22_12319

12319

Česko-německá spolupráce na festivalu NODO 2022 (Dny nové opery Ostrava) /  Tschechisch-deutsche Zusammenarbeit bei den NODO 2022 (Tage der neuen Oper Ostrava)

275 000

CZK

4_22_12320

12320

Program podpory mladých českých, německých a polských studentů umění a mladých umělců (v rámci 25. Mezinárodní drážďanské letní Akademie výtvarných umění) / Nachwuchsförderprogramm für tschechische, deutsche und polnische Kunststudierende und junge Künstler*innen (im Rahmen der 25. Internationalen Dresdner Sommerakademie für Bildende Kunst)

3 300

EUR

2_22_12322

12322

Česko-německá výměnná praxe mezi OA Heroldovy sady a Staatliche Fachoberschule Kelheim / Tschechisch-Deutscher Praktikumsaustausch zwischen der OA Heroldovy sady und der Staatlichen Fachoberschule Kelheim

1 914

EUR

5_22_12323

12323

Německé kino@Finále Plzeň / Deutsches kino@Finále Plzeň

220 000

CZK

8_22_12324

12324

KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT 2.022 – německá programová linie 25. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA Olomouc / SCHÖNE NEUE WELT 2.022 – deutschsprachiger Programmteil des 25. internationalen Theaterfestivals DIVADELNÍ FLORA Olomouc

680 000

CZK

8_22_12326

12326

Christoph Willibald Gluck: Alceste / Christoph Willibald Gluck: Alceste

10 000

EUR

4_22_12327

12327

23. Drážďanské dny krátkometrážního filmu: "Nemáme (žádný) recept." Národní programy a setkávání / 23. dresdner schmalfilmtage. "Wir haben (k)ein Rezept." Länderprogramme und Get Togethers

3 500

EUR

4_22_12328

12328

D-CZ literární setkání / D-CZ literarisches Netzwerktreffen

3 500

EUR

5_22_12329

12329

Exil nezná hranice. Česká a moravská šlechta jako kulturní most v Evropě po roce 1945 / Exil kennt keine Grenzen. Adel aus Böhmen und Mähren als kulturelle Brücke in Europa nach 1945

6 000

EUR

5_22_12330

12330

Jak dětem vysvětlit témata zdraví a nemoci / Wie man die Themen Kranksein und Gesundbleiben den Kindern erklärt

30 000

CZK

3_22_12331

12331

Česko-německé jazzové setkávání 2022 / Deutsch-tschechische Jazzbegegnungen 2022

180 000

CZK

8_22_12332

12332

Festival Meeting Brno 2022 / Festival Meeting Brno 2022

220 000

CZK

5_22_12334

12334

SUSTAINABLE TOURING: inovativní model mezinárodní performativní spolupráce / SUSTAINABLE TOURING: ein innovatives Modell der internationalen performativen Zusammenarbeit

180 000

CZK

6_22_12335

12335

Grenzen [ˈɡʀɛnʦən] // Hranice [ˈɦraɲɪʦɛ] –Vyčleňování je out / Grenzen [ˈɡʀɛnʦən] // Hranice [ˈɦraɲɪʦɛ] –  Ausgrenzen ist sowas von gestern

5 500

EUR

4_22_12336

12336

Poesie in Bewegung | Poezie v pohybu
Změněný svět? – Změna světa!
Poetická a autorská dílna v Liberci 2022 a Lipsku 2023
 / Poesie in Bewegung | poezie v pohybu
Veränderte Welt? – Weltveränderung!
Poesie- und Autorenwerkstatt in Liberec 2022 und Leipzig 2023

12 000

EUR

4_22_12337

12337

Česko-německá studia - podpora stipendistů a stipendistek / Deutsch-Tschechische Studien - Unterstützung der Stipendiat:innen

25 000

EUR

3_22_12338

12338

Mandava Jazz 2022 / Mandava Jazz 2022

200 000

CZK

5_22_12340

12340

Život a láska v nacistické Praze - Marie Baderová / Leben und Liebe im Nazi-Prag - Marie Bader

30 000

CZK

3_22_12341

12341

Česko-německý program Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK 2022 / Deutsch-tschechisches Programm des Internationalen Filmfestivals ELBE DOCK 2022

210 000

CZK

5_22_12343

12343