Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Začínáme! Novinka

„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg

Žadatel:
Waldorfská základní škola Dobromysl o. p. s.
Husova 1126/43
301 00 Plzeň
www.skoladobromysl.cz
Partner projektu:
Rudolf Steiner Schule Coburg
Callenberg 12
96 450 Coburg
www.waldorfschule-coburg.de
 
Cíl projektu Přínosem projektu je podnícení zájmu o kulturu a jazyk sousední země, zvýšení motivace k další výuce cizího jazyka, odbourání předsudků a získání nových přátel za hranicemi země.
 

V roce 2018 se jedná o první setkání současných žáků 6. a 7. tříd obou waldorfských škol. Na české i německé straně se 5ti denního výměnného pobytu účastní 14 žáků a 2-3 pedagogové.

Ve dnech 3. - 7. 2. 2018 nás přijeli navštívit němečtí žáci z Coburgu do Plzně. Po prohlídce školní budovy jsme cvičili české a německé písně na měsíční slavnost, na které vystoupíme společně v Coburgu v dubnu. Němečtí žáci byli ubytováni v českých hostitelských rodinách svých nových přátel – českých žáků. Následující den jsme absolvovali interaktivní česko-německou prohlídku historického centra Plzně s Tandemem, odpoledne proběhlo v režii hostitelských rodin, ve kterých byli němečtí žáci ubytovaní. Pondělí dopoledne se němečtí žáci nadšeně zapojili do výuky cizích jazyků na 1. stupni ZŠ, po obědě byli přijati na plzeňské radnici a odpoledne strávili v expozicích Techmanie. Celý další den jsme strávili v Praze, prošli historické centrum od hlavního vlakového nádraží až po pražský hrad a zase zpět. Poslední den pobytu byl ve znamení dojemného loučení se českých a německých žáků i pedagogů ve škole. Na obou stranách panuje netrpělivé vyčkávání na druhou polovinu dubnu, kdy ve dnech 18. – 22. 4. 2018 pojedou naopak čeští žáci navštívit své přátele do Coburgu. I zde nás jistě čeká zajímavý program – výstup na měsíční slavnosti školy, prohlídka města Coburg včetně pevnosti, návštěva přírodovědného muzea a mnoho dalšího.

Jeden z německých žáků při odchodu na vlak zpět domů uvedl:
"V české rodině jsem se cítil hned po prvních 10 minutách jako doma, je to taková moje druhá rodina. Rád bych tu ještě zůstal, umím si představit třeba i na měsíc."

(Jannis, 7. třída)

Za učitele jsme i s německými kolegyněmi zkonstatovaly, že takto citově souznějící děti jsme ani v minulých letech v rámci výměny neměly. Přes jazykové bariéry si žáci skvěle osobně porozuměli a nemohou se dočkat dubnového výjezdu do Coburgu, kdy se zase uvidí. Jak se ukázalo, v mezičase využívají sociálních sítí, aby zůstali v kontaktu i nyní.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
„Začínáme!“ – Plzeň - Coburg
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti