Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku

 
 

Co je Téma roku?
 

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje každým rokem jedno aktuální téma s cílem povzbudit české a německé partnery v rámci společných projektů k výměně názorů a zkušeností, které se tohoto tématu dotýkají. V souvislosti s tématem by měl být posílen vzdělávací charakter projektů reflektující společenskou situaci v obou zemích.

U projektů k tématu roku může požadovaný příspěvek činit namísto běžných 50 % až 70% celkových nákladů.

Téma roku se může týkat všech projektových kategorií, musí být však hlavní součástí obsahové náplně projektu.

Aktuální téma roku najdete zde:
  

     

Informace k podání žádosti
 

Při podávání žádostí v rámci Tématu roku je postup obdobný jako v případě ostatních projektů. V žádosti však musí být popsáno, jak se projekt vztahuje k Tématu roku, a ve formuláři musí být zaškrtnuto pole Téma roku. V návaznosti na to může požadovaný příspěvek, uvedený v rozpočtu, dosahovat až 70 % celkových nákladů.

Žádosti lze předkládat vždy ke konci čtvrtletí, tj. k  31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci. Do 31. prosince lze navíc předkládat žádosti na projekty k aktuálnímu i novému Tématu roku. Realizace projektu může zasahovat i do následujícího roku.

Pokud chcete předložit žádost spadající do Tématu roku, doporučujeme Vám, abyste před předložením žádosti Váš projektový záměr konzultovali. S Vašimi dotazy se prosím obracejte na Jacoba Venuße (jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004).

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti