Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Sociální projekty a podpora menšin

Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt

Žadatel:
Steinleicht e.V.
Hauptstrasse 9
01920 Nebelschütz (D)
Partner projektu:
Robert Alger
P.J.Safarika 750
54 301 Vrchlabi (CZ)
Freie Künstlervereinigung R.Alger, A.Copello David Farrell
 
Cíl projektu Pod mírovou symbolikou ve znaku Evropské Unie mají vzniknout 3 sochy jakožto symboly tématu naděje a mírumilovného soužití mezi lidmi a národy, víry v dobro v člověku a lásky jakožto mocné hnací síly. Projekt má oslovit všechny generace a být darem lužickosrbskému lidu.
 

Projekt tvoří 3 sochy z českého mramoru na 3 žulových soklech. Sochy ztělesňují hodnoty lásky, víry a naděje. Budou zhotoveny v kamenolomu Miltitz (chráněno před počasím, přípoje voda, proud a tlakový vzduch ).Po získání povolení od úřadu byl ve veřejném prostoru na cyklistické a pěší stezce zřízen rondel o průměru 10 metrů, zasypán štěrkem a opatřen 3 cestami jakožto symbolem pro znamení míru. Po zhotovení byly sochy dopraveny k tomuto rondelu (10 km) a usazeny jeřábem. Dne 18.8.13 se konalo slavnostní odhalení za přítomnosti zástupců z politiky, uměleckých spolků, lužickosrbské nadace, tisku a četných obyvatel regionu. Událost uzavřelo pěvecké vystoupení lužickosrbských umělců a přijetí u starosty obce Nebelschütz.

Projekt je mezinárodní, neboť jej uskutečnili 2 sochaři z Čech a jeden Ital. Téměř celý rok připravovali koncepci, modely, nákup materiálu a štítků. Projekt je naplněn symbolikou – tři vlajky zastupují český, lužickosrbský a německý národ. Všechny tři obsahují červenou barvu. Má být vyjádřeno zvláště těsné spojení mezi lužickosrbským a českým prostředím, kdy po staletí poskytovala česká aristokracie a pražské instituce Lužickým Srbům podporu. Dnešní prospěšné soužití Lužických Srbů a Němců, následující po staletích utlačování a poručníkování z německé strany, má být rovněž oceněno jakožto příkladné pro Evropu. Uznání se dostává také přátelskému poměru českého a německého národa po proměnlivých dějinách.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
Wind der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe – mezinárodní sochařský projekt
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti