Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Sociální projekty a podpora menšin

Spolu po stopách Krabata, učně Mistra čaroděje

Žadatel:
Taneční studio Light
Fráni Šrámka 18
Praha 5, 150 000
Mail: tretiag@volny.cz
Partner projektu:
Serbska zakladna šula "Jurij Chěžka" Chrósćicy
Sorbische Grundschule Crostwitz
 
Cíl projektu Cílem projektu byla tvůrčí spolupráce dětí z Prahy a z lužickosrbské školy, inspirovaná příběhem z knihy Ofrieda Preusslera. Tancem se dětem a jejich učitelům podařilo překonat jazykovou bariéru mezi oběma národy. Tanec byl srozumitelný všem a přinesl jasné poselství o kultuře jiného národa.
 

V srpnu 2011 děti a studenti z Prahy navázali na svoji dlouhodobou tvorbu inspirovanou příběhem Krabata, hrdiny staré lužickosrbské legendy a vyrazili do Lužice v Německu. Společná cesta dětského tanečně divadelního souboru tentokrát sledovala místa, kde se odehrával příběh Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň, který se stal předlohou pro novou tanečně divadelní inscenaci souboru. Děti a studenti během putování v Lužici uskutečnili živou spolupráci s místními žáky, učiteli i náhodnými diváky a vyslechli pestrá vyprávění o osudech Krabata, skutečné historické postavy. Národní lužickosrbský hrdina Krabat se stal dětem nejen průvodcem na jejich cestě za poznáním, ale také příkladem člověka, který dokázal, že práce a osobní odvaha mohou zvládnout i zdánlivě nepřekonatelné překážky a nepohodlí. 

Pochopení historických souvislostí a úcta k zachování starého jazyka formou umělecké práce se staly hlavním smyslem projektu, určeného dětem z Prahy a Německa. Pohraniční kraj ČR a bývalého východního Německa se v dnešní době ocitl na okraji zájmu. Přesto život jeho obyvatel, těsně spojených s naší kulturou historicky i jazykově, představuje pro dnešní mladé lidi cenný zdroj poznání. Setkání s obyvateli, kteří hovoří starým slovanským jazykem, ukázalo cestovatelům smysl zachování národní identity a kulturních hodnot vůbec.

Taneční studio Light uskutečnilo intenzivní spolupráci se školou  Serbska zakladna šula "Jurij Chěžka" Chrósćicy / Sorbische Grundschule Crostwitz, která vyvrcholila 26. 8. 2011 společným tanečně divadelním představením Krabat, legenda o učni Mistra čaroděje. Představení o Krabatovi také Taneční studio Light hrálo s velkým úspěchem na statku Erlichthof v Rietschen 21. 8. 2011 a na slavnostním zakončení 6. mezinárodního sochařského symposia v lomu u Krabatova kamene 28. 8. 2011 nedaleko obce Miltitz.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Spolu po stopách Krabata, učně Mistra čaroděje
 
Spolu po stopách Krabata, učně Mistra čaroděje
 
Spolu po stopách Krabata, učně Mistra čaroděje
 
Spolu po stopách Krabata, učně Mistra čaroděje
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti