Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory

Žadatel:
Soňa Šimánková
Kulturní sdružení občanů německé národnosti
ZO Kraslice
E-mail: sona.mateju@post.cz
Partner projektu:
Gudrun Hölzel
Seniorenverein Klingenthal e.V.
E-Mail: seniorenverein_klingenthal_e.v@t-online.de
 
Cíl projektu Rozvíjení a podpora kulturních tradic německé národnostní menšiny v Krušných horách, jejich partnerství se Seniorenvereinem Klingenthal, podpora hudebních tradic, navázání nových osobních kontaktů, poznávání nových míst.
 

Finanční podpora Česko-německého fondu budoucnosti (FB) v roce 2010 doslova odstartovala těsnou spolupráci seniorů z Kulturního sdružení občanů německé národnosti ZO Kraslice se Sdružením seniorů v Klingenthalu. Obě obce vzdálené od sebe 4 km těží z hudebních tradic. Podpora od FB v roce 2010 umožnila m. j. seniorům navštívit Drážďany. Návštěva byla natolik zdařilá, že ve všech účastnících vyvolala touhu podnikat další společné akce, což se díky dalším sponzorům a vlastním příspěvkům podařilo uskutečnit. Akcí bylo více, než jsme si vůbec dovedli představit. Neustále vyšší počet účastníků na společných setkáních a nezištná finanční podpora a pomoc ze strany jedné firmy ze Zbirohu, která nám neúnavně poskytuje cateringové služby, jsou jistě důkazem toho, že se vyplatí v práci pro seniory pokračovat.

Rovněž skutečnost, že se členská základna kulturního sdružení Kraslice rozrostla do dnešního dne o 35 členů, je toho jistě důkazem. Velmi jsme si přáli, aby nám Fond budoucnosti poskytl plnou podporu pro setkání v Praze dne 9. 8. 2012, dále pro návštěvu programu v KV aréně v Karlových Varech v zimě 2012/13 a částečnou podporu dalších dvou akcí (společné oslavy v Domě kultury v Kraslicích). Vše se nám splnilo. Mezitím jsme uspořádali s úspěchem již dvě jiné akce zahrnuté do tohoto projektu – výlet do Bayreuthu 5. 7. 2012 a setkání na radnici v Klingenthalu dne 17. 7. 2012.

Od setkání v Praze jsme měli vysoká očekávání, ovšem skutečnost tato očekávání předčila. Díky podpoře od FB a pomoci od firmy ze Zbirohu jsme se dočkali naprosto senzační akce, ze které budeme dlouho žít. Akce v Praze se zúčastnilo 54 osob. Zahrnovala prohlídku skleníku Fata morgana, zámku Troja, plavbu lodí po Vltavě s odborným výkladem a pohoštění v klášteře Křižovníků, nám přinesl nejen hluboký kulturní zážitek, ale také velké sblížení české a německé skupiny.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti