Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Broumovsko na historických zobrazeních

Žadatel:
Petr Bergmann
Starostín 172
549 83, Meziměstí
Petr.bergmann@volny.cz
www.broumovsko.org
Partner projektu:
Heimatkreis Braunau e. V.
www.braunau-sudetenland.de
 
Cíl projektu Broumovsko na historických zobrazeních - 728 stran, přes 1500 reprodukcí historických grafik, litografií, fotografií, map a místopisných pohlednic z oblasti bývalého okresu Broumov. Nejstarší zobrazení jsou datována kolem roku 1740 – 1750 a soubor končí rokem 1950.
 

Hlavní význam projektu je v rovině emocionální a identifikační. Broumovsko je prostorem, který jako většina podobných regionů v pohraničí doposud trpí následky poválečného vývoje a nedostatečné reflexe. Unikátní soubor obrazových reprodukcí ze soukromé sbírky autora nutně vede místní obyvatele ke konfrontaci s realitou, s minulostí i současností a pomáhá jim v orientaci a identifikaci a to vše na velmi příjemném a populárně-dokumentačním vizuálním materiálu. Historická zobrazení přímo lahodí oku a potěší na duši a to nejen v případě původních obyvatel, ať už pocházejí z české a nebo německé strany jazykové hranice, ale i u nově příchozích, kteří si k místu teprve vytvářejí vztah.

Kniha vypráví i o architektuře a urbanismu, o proměnách sídel a staveb, o zmizelých domech, kostelech a památkách, o vývoji regionu a míst, kde lidé bydlí, pracují, baví se a odpočívají. Vyprávění se dotýká i krajiny a jejích proměn, krás a zajímavostí, zastaví se u mnohých pozoruhodností, v bludištích skalních měst, u výhledů ze skalních ostrohů, ožijí v něm pískovcové útvary obdivované již několik set let. Oblast bohatá nejen na svébytnou architekturu, reprezentovanou jednak lidovými stavbami, zejména statky broumovského typu, dále pak církevní architekturou, s dominantou broumovského benediktinského kláštera a skupinou vesnických barokních kostelů, která nemá srovnání. Je bohatá i na přírodní a krajinné krásy a zajímavosti, ale především na dějinné události, které v sobě nesou všechny stopy vývoje české země. 

Rozhovor s autorem na 5plus2.cz

Rozhovor s autorem na Radio Prag (deutsch)

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
Broumovsko na historických zobrazeních
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti