Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

V integraci je síla

Žadatel:
Město Jičín
Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín
www.mujicin.cz
Partner projektu:
Stadt Erbach im Odenwald
Neckarstraße 3
www.erbach.de
 
Cíl projektu Prohloubení a upevnění dlouhodobé česko-německé spolupráce mezi partnerskými městy Jičín a Erbach
 

Hlavní ideou projektu bylo podpořit přeshraniční dialog o současných problémech v Evropě, ale také prostřednictvím připomenutí historie posílit evropskou identitu založenou na společných historických hodnotách. Setkání partnerských měst se uskutečnilo ve dnech 19. – 22. 5. 2016 v Jičíně a zúčastnilo se ho 47 občanů německého Erbachu a 49 osob z hostitelského města Jičína. Velice zajímavým bodem programu byl páteční workshop na téma „Kdo jsou to Evropané?“, kde spolu diskutovali občané Erbachu a studenti z jičínských středních škol především nad otázkou migrace. Toto diskuzní fórum přineslo velice zajímavé postřehy a názory několika generací, které se workshopu zúčastnily. V rámci programu projektu se němečtí občané dále zúčastnili muzikálu Eliška Kateřina Smiřická, který vypovídá o historii města Jičína a jičínského zámku. Česko-německý projekt probíhal v rámci Valdštejnských slavností, které jsou velkolepou a velice navštěvovanou kulturní akcí Jičína a byly vítaným zpestřením programu i pro občany německého Erbachu. Během Valdštejnských slavností proběhl slavnostní společenský večer u příležitosti oslav 20. výročí partnerství města Jičína a slovenského Martina, jehož účastníky byli i němečtí občané. Doplněním celého programu byl společný výlet do okolí města Jičína.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
V integraci je síla
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti