Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu

Žadatel:
Soziokultureller Förderverein
für Kommunikations- und Medienarbeit
KOMED e.V. Berlin
www.komed-ev.de
www.popraci.de
Partner projektu:
Úřad starosty města Ústí nad Orlicí,
pan Hájek
Sychrova ul. 16
562 24 Ústí nad Orlicí
Tel.: 00420 465 514 111
 
Cíl projektu V duchu 275leté historie českých přistěhovalců v Německu–Rixdorfu udržují slavnosti POPRÁCI česko-německé přátelství a partnerství Neuköllnu a Ústí n. O. díky osobním setkání a dále je prohlubují.
 

Slavnosti POPRÁCI, konající se 8. září 2012, představují příklad možného způsobu mírového soužití lidí rozdílného původu, rozlišných kultur a vyznání. Srdcem slavností je „koulení balíků slámy“. Jejich zvláštností jsou pravidla závodu. Ten probíhá ve dvou kolech. V kvalifikačním kole nestačí k vítězství pouze rychlost. Každé družstvo může nasbírat dodatečné body za originální kostým, férovost a grácii v cílové rovince, které uděluje porota s mezinárodním složením. K závěru finálového kola patří vědomostní kvíz o třech otázkách k tématu „Život v Rixdorfu“. Tři nejlepší družstva získají hlavní ceny. Krom toho se udělují zvláštní ocenění za originalitu a jednotnost kostýmů, za rychlost a za pohodový styl.

Slavnosti jsou určené všem generacím, pro každého je něco připraveno – pro děti hravá ulička s množstvím nabídek, pro mládež samostatný závod v koulení balíku slámy a zvláštní pódium. Také na seniory čeká zvláštní program.

Díky slavnostem POPRÁCI je možné nadále udržovat historii českého osídlení naživu. Tyto slavnosti mají být stále znovu objevovány, a sloužit tak jako vzor pro vzájemné soužití v míru. Východiskem je pro organizátory snaha etablovat dobré sousedské vztahy mezi Čechy a Němci a vytvořit prostor pro setkávání a oboustranné poznávání lidí s cílem odbourat existující předsudky.

www.popraci.de

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
POPRÁCI – Slavnost česko-německého přátelství v Berlíně-Rixdorfu
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti