Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)

Žadatel:
SEM Přátelé Herlíkovic
prateleherlikovic@seznam.cz
http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/
Partner projektu:
Krajanské sdružení bývalých německých obyvatel okresu Vrchlabí (Heimatkreis Hohenelbe Riesengebirge e.V.)
cuc.eichmann@gmx.de
http://www.hohenelbe.de/
 
Cíl projektu Poutě ke kostelu přispívají k oživení lokality a zvýšení povědomí o německé historii i o poválečném úsilí o obnovu vysídlené vesnice. Workcamp přispěl k revitalizaci starého německého hřbitova v obci Strážné.
 

Již druhý ročník pouti k herlíkovickému kostelíku, nejvýše položenému evangelickému chrámu v Čechách (780m.n.m.), byl zahájen 4.7.2015 česko-německou bohoslužbou. Odpoledne se konal koncert Bohdana Mikoláška. Zazněla známá píseň Ticho o Janu Palachovi, kvůli které byl Mikolášek a jeho rodina perzekvována, i mnohé písně v němčině nebo alespoň s německým překladem. V den výroční pouti byla též v kostele zahájena výstava o Přemyslu Pitterovi, známém humanistovi a vychovateli dětí, který za války i po jejím skončení pomáhal desítkám dětí bez rozdílu národnosti či vyznání. Po roce 1948 odešel do emigrace do Německa, kde se též věnoval uprchlíkům z Československa.

V následujícím týdnu pak účastníci workcampu vyčistili starý německý hřbitov v obci Strážné, který byl zcela zarostlý a  mnohé náhrobní kameny povaleny.  Jednalo se o projekt u příležitosti výročí konce války a začátku odsunu krkonošských Němců. Pokračovalo se i v drobných opravách staré horské roubenky a v kosení luk v jejím okolí. Seminární část byla věnována např. srovnání situace v Sudetech v roce 1938 s  vývojem na východě Ukrajiny. Zajímavou prezentaci o Sklenářovicích, jediné zaniklé krkonošské obci (po vysídlení Němců), nabídl etnolog KRNaPu Libor Dušek. Zazněly i některé příběhy německých rodáků o jejich poválečném odchodu z Československa a byl i čas na výlet do hor.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
Ora et labora II - česko-německý workcamp 2015 a výroční pouť kostela v Herlíkovicích (Krkonoše)
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti