Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“

Žadatel:
Anita Donderer
Karwendelstraße 20
86163 Augsburg
Germany
e-mail: anitadonderer@gmx.de
Partner projektu:
JoN – Jde o Nejdek
Pavel Andrš
Dukelská 549
36221 Nejdek
e-mail: p-andrs@seznam.cz
 
Cíl projektu Dokumentace znamenité česko-německé spolupráce mezi iniciativou „Die Kinder von damals“, občanským sdružením „JoN“ a městem Nejdek.
 

Výstava dokumentuje 20 let česko-německých vztahů na regionální úrovni. Nejdek se zařadil vůbec mezi první města v tehdejším Československu, které navázalo kontakty s původním německým obyvatelstvem regionu, jež bylo nuceno odejít do Německa po skončení 2. světové války. Expozice se věnuje aktivitám uplynulých let, jako byla např. setkání představitelů obou měst. Z německé strany vzešla iniciativa pořádat benefiční fotbalová utkání týmu Datschiburger Kickers z Augsburgu a mužstva internacionálů z Čech. Zápasy byly pořádány v roce 1992 v Karlových Varech a v letech 1995 a 2000 v Nejdku. Výtěžek šel mimo jiné i dětské vesničce SOS v Doubí.

Německá strana z Augsburgu byla take partnerem žádosti o finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti, z něhož Nejdek získal 500 tisíc Kč na obnovu Nejdecké křížové cesty, slavnostně vysvěcené v srpnu 2008. Anita Donderer z Augsburgu, která se podílí na kontaktech již od počátku 90. let minulého století, zprostředkovala nemalý dar – převoz polohovacích lůžek a jiného zdravotnického zařízení z Bavorska do nejdeckého Domova důchodců, dar v hodnotě téměř 400 tisíc Kč.

Právě tato výstava dokládá, že navzdory negativní minulosti, jíž si oba národy prožily a jsou si jí vědomy, se Nejdečtí i Augburští setkávali v uplynulém dvacetiletí na základě rovného s rovným.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
H. Götz und A. Donderer von der Initiative „Die Kinder von damals“
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
Joachim Bruss, Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
Fotografická výstava „20 let příkladné spolupráce mezi městy Augsburg a Nejdek“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti