Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Partnerství obcí a zájmových sdružení

Česko-německé setkání horníků v Plané 2015

Žadatel:
Hornicko-historický spolek
Sadová 816
348 15 Planá
Partner projektu:
Bergknappenverein Issigau e.V.
Jean-Paul Str. 4
95119 Naila
 
Cíl projektu Společné setkání horníků z českých a německých hornických spolků u příležitosti dvacátého výročí založení Hornicko-historického spolku v Plané spojené se slavnostním průvodem městem Planá. Otevření naučné stezky vybudované ve spolupráci s Waldverein e.V. Massenricht a upevnění dalších neformálních vztahů.
 

Akce se konala 11. 7. 2015 ve městě Planá. Začínala slavnostním koncertem na náměstí, kde se seřadil slavnostní průvod. Po průchodu městem se pokračovalo na připraveném prostranství u hornického muzea v Sadové ulici, kde se sešli zástupci německých spolků z Bavorska a Badenska-Würtemberska se členy hornických spolků z Čech. Z německé strany přijeli zástupci z Neuenbürgu, Kupferbergu, Goldkronachu, Bayreuthu, Massenrichtu, Reichenbachu, Freihungu a Ambergu. Svoji zdravici zde přednesl předseda německého svazu hornických a hutnických spolků pan Arno Jäger, který je zároveň předsedou evropského sdružení těchto spolků, doprovázený na setkání panem Helmutem Wolfem, bývalým ředitelem Průmyslového muzea Horní Falce v Theuernu. V přátelské atmosféře se neformálně pobavili a společně oslavili 20. výročí založení plánského spolku. Z Čech přijeli zástupci ze Stříbra, Příbrami, Zbůchu, Sokolova, Chodova a Mostu; svůj pozdrav přednesl rovněž předseda českého sdružení hornických a hutnických spolků Ing. Miroslav Šťastný. Při této příležitosti byla rovněž slavnostně otevřena naučná stezka „Expedice do historie země Horní Falc a Západní Čechy“, která byla vybudována za spolupráce plánských havířů a členů Waldverein e.V. Massenricht. Dechová hudba Chodovarka vyhrávala veselé písničky na náměstí pro účastníky a přihlížející, při řazení průvodu a v prostoru před muzeem pak předala štafetu hornické kapele Nýřaňanka, která v Plané hraje na setkáních horníků celou dobu 20ti let trvání spolku. Bavorská lidová muzika z Massenrichtu, která přicestovala spolu se členy spolku, rovněž zahrála lidové písně. Během akce byly volné prohlídky historické štoly Ondřej Šlik a výstavního sálu muzea. Jako součást programu se přihlášení zástupci spolků zúčastnili exkurze do dřevozpracujícího závodu Storaenso Planá a rodinného pivovaru Chodovar v Chodové Plané.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
Česko-německé setkání horníků v Plané 2015
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti