Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum

Žadatel:
Respekt a tolerance, o.s.
Radnice 4, 789 85 Mohelnice
www.respectandtolerance.com
Partner projektu:
Ernst & Rosemarie Kukula
Weidenweg 6a
D-86405 Meitingen
 
Cíl projektu Dokončit stavební úpravy v synagoze tak, aby její prostory mohly sloužit jako muzeum, vzdělávací centrum a knihovna se zaměřením na regionální dějiny 20. století. Rozšířit vzdělávací projekty na téma respekt a tolerance pro základní a střední školy i pro studenty Střediska judaistických studií při katedře germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci.
 

Stavební úpravy loštické synagogy jsou prováděny dle projektu a průběžných pokynů odborníků včetně pracovníků Národního památkového ústavu, neboť se jedná o státem chráněnou památku.

Souběžně s restaurováním budovy je vytvářena a rozšiřována muzejní expozice, vzdělávací centrum a studijní knihovna Otty Wolfa (o rozsahu cca 1000 svazků), které slouží především k pořádání vzdělávacích programů pro studenty a pedagogy. Naše interaktivní programy získávají stále větší oblibu a jsou zaměřeny především na regionální dějiny (Šumperska). Využívají příběhy pamětníků, které zpravidla zaujmou studenty, a proto mají větší účinnost než tradiční všeobecná školní výuka. Naše stěžejní příběhy – Edith Carter Knöpfelmacher, Edgar Ziegler a Otto Wolf - seznamují studenty poutavou formou se životem v pohraničí (severní část Šumperska) i vnitrozemí (Lošticko) před 2. světovou válkou, během nacistické okupace i komunistické totality.

Vzdělávací program Respekt a tolerance je akreditovaný MŠT (Ministerstvo školství a tělovýchovy), využívá příběhy ve formě hraných dokumentů DVD a studenti se jich aktivně účastní pomocí pracovních listů, výtvarných projektů atp.

V roce 2012 jsme zahájili dokumentaci židovské historie města Šumperka, a to ve spolupráci s panem Gerhardem Wanitschkem ze SRN, NFOH a Společností Česko-německého porozumění (Šumperk, Jeseník).  

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Janet and Stanton Canter
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
Synagoga Loštice - muzeum a vzdělávací centrum
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti