Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Dokumentace náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech v r. 2015

Žadatel:
Židovská obec v Praze,
Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1
www.kehilaprag.cz
Partner projektu:
žádný projektový partner
 
Cíl projektu Cílem projektu je postupná dokumentace náhrobků na 180 židovských hřbitovech. Projekt skončí, až se podaří veškeré náhrobky zdokumentovat, což může trvat i desítky let. V roce 2015 bylo zpracováno 11 lokalit.
 

Židovská obec v Praze je zodpovědná za stav více než 180 židovských hřbitovů. Přes veškerou péči, která je restaurování a opravám poničených náhrobků věnována, dochází k pozvolnému, avšak nezadržitelnému zániku obsahu epitafů a to zejména v důsledku působení erozních vlivů, a sice výjimečných, avšak přetrvávajících projevů vandalismu a rozkrádání. Epitafy obsahují i informace, které se v žádné jiné písemné podobě nedochovaly a pokud je nezdokumentujeme, navždy zaniknou. Popis jednotlivých kroků dokumentace: Plán, neboli mapka - půdorysný (pohled shora) schematický zákres objektů hřbitova a to v předem zvoleném měřítku. Náhrobky na plánu jsou očíslovány a k jednotlivým číslům se pak vztahují data. Dokumentace zahrnuje vysoce kvalitní fotografické zachycení epitafu, s využitím bočního blesku. Několik záběrů s různým úhlem při pozdějším bádání nad monitorem PC umožní vyluštit i v terénu již prakticky nečitelná místa. Údaje se zpracovávají do tabulek. Následují přepisy a překlady. Obsah projektu pro rok 2015 byl: Fotodokumentace jednotlivých náhrobků a identifikace na hřbitovech v Kostelci u Křížků, Mořině, Uhříněvsi, Kostelci nad Labem, Kovanicích, Rychnově nad Kněžnou, Vamberku a Velké Bukovině. Identifikace náhrobků: Černovice a Český Krumlov. Fotodokumentace náhrobků v Ledči nad Sázavou a plán. Dokumentace vyžaduje i přípravné práce tzn. úprava zeleně (seč trávy, ořez stromů a keřů), očištění náhrobků od vegetace a dočištění epitafů. Mnohdy je potřeba náhrobky vyzvednout ze země.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Hřbitov Ledeč nad Sázavou
Hřbitov Ledeč nad Sázavou
Hřbitov Ledeč nad SázavouTumba nad hrobem Aharona Icaka, syna Abrahama Jedudy z roku 1818 je jednou z několika tumb na našem území. Nejstarší pocházejí ze starého židovského hřbitova v Praze a stavěly se nad hroby rabínů či bohatých obchodníků či finančníků. Aharon Icak patřil do druhé kategorie, v Ledči spravoval sklad tabáku a provozoval obchod.
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořinanáhrobek č. 002 na hřbitově v Mořině
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaNacházejí se zde dva náhrobky se symbolem mohela, který obřezává chlapce ve věku osmi dnů. Náhrobky č. 87 (Šimon Fischl, 1834) a č. 194 (Šimoson Fischl, 1880) dokládají, že se tato činnost v rodině dědila. náhrobek č. 87, náhrobek č. 194
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaNacházejí se zde dva náhrobky se symbolem mohela, který obřezává chlapce ve věku osmi dnů. Náhrobky č. 87 (Šimon Fischl, 1834) a č. 194 (Šimoson Fischl, 1880) dokládají, že se tato činnost v rodině dědila. náhrobek č. 87, náhrobek č. 194
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaDalší zajímavostí jsou dva náhrobky č. 150 a 170 pro stejnou osobu, které se vyskytují na židovských hřbitovech jen zcela ojediněle. (Další příklady v Dubu u Prachatic a v Moravském Krumlově).
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaDalší zajímavostí jsou dva náhrobky č. 150 a 170 pro stejnou osobu, které se vyskytují na židovských hřbitovech jen zcela ojediněle. (Další příklady v Dubu u Prachatic a v Moravském Krumlově).
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaNacházejí se zde dva náhrobky se symbolem mohela, který obřezává chlapce ve věku osmi dnů. Náhrobky č. 87 (Šimon Fischl, 1834) a č. 194 (Šimoson Fischl, 1880) dokládají, že se tato činnost v rodině dědila. náhrobek č. 87, náhrobek č. 194
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaNacházejí se zde dva náhrobky se symbolem mohela, který obřezává chlapce ve věku osmi dnů. Náhrobky č. 87 (Šimon Fischl, 1834) a č. 194 (Šimoson Fischl, 1880) dokládají, že se tato činnost v rodině dědila. náhrobek č. 87, náhrobek č. 194
Hřbitov Mořina
Hřbitov Mořina
Hřbitov MořinaNa hřbitově se nacházejí dva náhrobky haličských uprchlíků, z nich náhrobek č. 302 je výborně zachovaný. Dokládá tradiční způsob zápisu náhrobního textu v hebrejštině, který se na haličských náhrobcích vyskytuje běžně a na náhrobcích židovské populace v českých zemích se vytrácí. Nápis obsahuje pouze osobní jméno zemřelé Cipry a osobní jméno jejího otce Moše Jony. Naproti tomu stručný nápis latinkou uvádí jen příjmení zemřelé a místo původu.
Hřbitov Rychnov nad Kněžnou
Hřbitov Rychnov nad Kněžnou
Hřbitov Rychnov nad KněžnouNa hřbitově je pod náhrobkem č. 137 pohřben otec spisovatele Karla Poláčka.
Hřbitov Uhříněves
Hřbitov Uhříněves
Hřbitov UhříněvesNáhrobek č. 8 z roku 1747 je dochován jen ve fragmentu, přesto je pozoruhodný reliéfem lva, který symbolizuje jeho osobní jméno Jehuda Lejb. Kvalitně zpracovaný náhrobní kámen se nachází ve starší části hřbitova a jeho text přináší další informaci o pohřbech z blízkých Počernic. Lokalita Počernice se vyskytuje v náhrobním nápisu.
Hřbitov Vamberk
Hřbitov Vamberk
Hřbitov VamberkHřbitov Vamberk (fotodokumentace a identifikace). Náhrobek č. 220 Lejv Tausig je nejstarším náhrobkem, pochází z roku 1736. Zde na fotografii vidíme příklad nádherného vykreslení písma a zdobení po použití bočního blesku.
Hřbitov ve Vamberku
Hřbitov ve Vamberku
Hřbitov ve VamberkuHřbitov ve Vamberku vyčištěný od nežádoucí zeleně a připravený na fotografování
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti