Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Učíme se navzájem

Žadatel:
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.
Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo
www. sousoszn.cz
Partner projektu:
Europa-Berufschule Weiden
Stockerhutweg 52
92637 Weiden
www.eu-bs.de
 
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zkvalitnění odborného vzdělávání, rozvoj inovativních metod v mezinárodní spolupráci, rychlá a pružná integrace mladých lidí do stále se rozvíjející Evropské unie. Tímto projektem chceme motivovat mladé zručné žáky k dalšímu vzdělávání a zdůraznit skutečnost, že i jazykové vzdělávání má pro jejich profesní život velký význam.
 

Projekt „Učíme se navzájem“ je určený pro mladé truhláře z České republiky a Německa. Navzájem se mají naučit cizí jazyk a zároveň prohlubovat dosavadní praktické dovednosti oboru, který si zvolili za svoji budoucí životní profesi. Projekt se realizuje jak v Česku, kde dvoujazyčné páry navrhly počítačově sestrojený nákres výrobku, tak i v Německu, kde se návrhy zhotovují.

Prvním krokem zahájení projektu je výměna informací přes internet. Žáci navázali kontakty prostřednictvím sociální sítě, poslali si své fotografie a informace o svých rodinách, bydlišti, zálibách aj. Využili tak možnost poznat se již před osobním setkáním.

Žáky od práce neodradily ani počáteční nesmělost, obavy z nezvyklých situací či nedostatečné cizojazyčné znalosti. Navrhování výrobku a s tím spojená seberealizace je natolik zaujala, že nevnímali čas ani počáteční jazykovou bariéru. Vytvoření konstrukčního výkresu již bylo jen vyvrcholením společné práce.

Čeští truhláři byli rádi, že mohou svým kolegů z Německa ukázat práci v odborných předmětech s počítačovým programem TurboCad. Němečtí truhláři se zase pyšnili kvalitně a moderně vybavenými dílnami přímo v budově školy, které naši žáci obdivovali. Při výrobě výrobku již nebylo poznat, kdo je z jaké školy.

Ve volném čase se obě skupiny seznamovaly s kulturou a historií navštívené země nebo společně sportovaly. Obě strany našly společný zájem, kterým je dobrý vztah k práci se dřevem.

Celková doba trvání projektu je od června 2012 do května 2013. Výměnné pobyty proběhly v únoru a březnu 2013.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Učíme se navzájem
 
In Weiden...
Učíme se navzájem
 
In Weiden...
Učíme se navzájem
 
In Weiden...
Učíme se navzájem
 
In Weiden...
Učíme se navzájem
 
In Weiden...
Učíme se navzájem
 
In Weiden...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
Učíme se navzájem
 
In Znojmo...
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti