Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Do Německa na zkušenou!

Žadatel:
Česko-německé fórum mládeže o.s.
Alena Vlachová
Nazkusenou@gmail.com
www.cnfm.cz
Partner projektu:
Freunde des Deutsch-Tschechischen Jugendforums e.V.
www.dtjf.de
 
Cíl projektu Cílem je plošně informovat žáky v Česku o jejich studijních a dobrovolných příležitostech v Německu. Díky neinformovanosti a strachu z něčeho nového se zbytečně okrádají o cenné a praktické zkušenosti.
 

Na středních a vysokých školách konáme prezentace, které nejsou pojaty jako frontální výklad, ale obsahují interaktivní a motivační prvky. Toho je dosaženo pomocí diskuse s referentem, který sám má zkušenosti s výměnou v Německu.

Prezentace trvá 90 min. pro max. 25 studentů 3. a 4. ročníků. Tématy jsou mj. možnosti studia, stipendií a výměny mládeže, jazykové kurzy, D-CZ organizace. Důležitý přínos pro účastníky zprostředkovává právě osobní kontakt s referentem, který je schopen předat svoje zkušenosti s pobytem v zahraničí. Studenti tak tím získají možnost se ptát osoby blízké svému věku. Věk referenta je pozitivní pro odbourání komunikačních překážek a tento bezprostřední kontakt představuje velkou výhodu oproti tradičním informačním cestám skrze letáčky nebo webové stránky. Tato skutečnost je rozhodující příčinou pro velký úspěch našich akcí. Jak nám potvrdil i jeden z dozorujících učitelů: „Studenti vidí, že studium a práce v zahraničí není žádné science-fiction. Referenti tak pouze neinformují o faktech, ale zprostředkovávají také svojí motivaci  nadšení pro česko-německé angažmá. 

Video

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Do Německa na zkušenou!
 
Do Německa na zkušenou!
 
Do Německa na zkušenou!
 
Do Německa na zkušenou!
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti