Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2014

Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“

Žadatel:
Dr. Stephan Heidenhain
Písecká 12
Praha 3
130 00
Partner projektu:
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)
 
Cíl projektu Cílem projektu je seznámit odbornou i laickou veřejnost a zejména mladou generaci s osobností a činy Marianne Golzové-Goldlustové, ukázkou jednoho osudu učinit tuto temnou kapitolu dějin pochopitelnější a zpřístupnit dosud málo známé archivní dokumenty a exponáty ze sbírek ABS ČR. a Památníku Pankrác.
 

Výstava o osobnosti Marianne Golzové-Goldlustové, pěvkyni a novinářce, původem z Vídně, popravené za II. světové války v pankrácké věznici za napomáhání Židům ohroženým pronásledováním je jako celek převzata od Památníku německého odboje v Berlíně a doplněna o další exponáty. Na výstavě jsou mj. použity archivní materiály (případně jejich faximile) – dopisy, tajná vězeňská korespondence (motáky), tvorba vězňů a fotografie, jejichž vlastníkem je Archiv bezpečnostních složek ČR. Jedná se o unikátní archivní fondy, vypovídající o dění ve věznici Praha-Pankrác v době II. světové války. Materiály pocházejí z velké části z pozůstalosti Karla Rameše (autor poválečné publikace Žaluji z roku 1946) a dokumentují poslední týdny života lidí odsouzených k trestu smrti. V rámci přípravy výstavy byla zajištěna konzervace a digitalizace archivních materiálů tak, aby je bylo možné použít pro výstavu a budoucí tématicky související projekty.

Výstava se koná v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze a byla zahájena vernisáží s doprovodnou besedou, mj. přednášky nevlastního syna paní Marianne Golzové-Goldlustové, zástupců ABS ČR, Památníku Pankrác a historiků, kteří k tomuto tématu bádali a dalších. 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
Výstava: „´protože nikdo nemá právo mi vzít život´. Marianne Golzová-Goldlustová – tichá hrdinka z přesvědčení“
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti