Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Sny a Noční můry - Centrum pronásledovaných umění v Solingenu hostem Muzea Montanelli v Praze

Žadatel:
Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl /
Muzeum Montanelli
Nerudova 13, 118 00, Praha 1
+420 257 531 220
info@muzeummontanelli.com
www.muzeummontanelli.com
Partner projektu:
Kunstmuseum Solingen
Wuppertaler Str. 160
42653 Solingen
+49 212 258140
www.kunstmuseum-solingen.de
 
Cíl projektu Představit českému publiku výrazně expresivní umělecká díla s jedinečnou výpovědí vytvořené německými umělci v první polovině 20. století, kteří se svým životem i dílem postavili bezpráví a diktaturám.
 

„Dreams and Nightmares“ - Muzeum Montanelli, Praha, 1.3. – 22.5.2012

K vidění jsou díla následujících umělců:

Josef Albers, Hans Nathan Feibusch, Arnold Fiedler, Franz Frank, Teo Gebürsch, Georg Grosz, Alfred Hanf, Otto Hermann, Georg Paul Heyduck, Eric Isenburger, Hella Jacobs, César Klein, Else Lasker-Schüler, Ludwig Meidner, Georg Meistermann, Otto Nagel, Valentin Nagel, Otto Pankok, Carl Rabus, Hubert Rüther, Milly Steger, Erna Schmidt-Caroll, Wilhelm Schnarrenberger, Horst Strempel, Oskar Zügel

Dreams and Nightmares - na jedné straně zobrazují „Sny“, kterými je boj lidstva za humanitu a svobodu, na druhé straně „Noční můry“, tedy nebezpečí terorismu, diktatur, válek a násilí. To je umění znázorňující katastrofy 20. Století.

Politické diktatury paradoxně přispěly k tomu, že se umění minulého století doslova vymklo ze „zajetých kolejí“. Léta 1933 až 1945 v Německu a od roku 1938 i v Československu jsou charakterizována zvůlí nacionálně socialistického režimu. Hrůzovláda fašistické diktatury a o 10 let později vláda komunistické totality zakazovaly umělcům tvořit, zavíraly je do vězení a doháněly k emigraci či do náruče smrti, zejména pokud se jednalo o jedince pronásledované pro svůj původ či odlišné smýšlení. Kolem 20.000 uměleckých děl, jak z muzeí tak přímo z ateliérů, bylo mezi lety 1933 a 1945 zabaveno nebo zničeno. V Muzeu Montanelli můžeme na výstavě Dreams and Nightmares znovu objevit umělecká díla a životní osudy odvážně smýšlejících a nepohodlně vyhraněných umělců, kteří bojovali proti nacionálnímu socialismu a komunismu.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Revolution (Arnold Fiedler)
Revolution (Arnold Fiedler)
Revolution (Arnold Fiedler)
Chaluzim kommen aus den Orangenhainen (Else Lasker-Schüler)
Chaluzim kommen aus den Orangenhainen (Else Lasker-Schüler)
Chaluzim kommen aus den Orangenhainen (Else Lasker-Schüler)
Kriegsheimkehrer (Horst Strempel)
Kriegsheimkehrer (Horst Strempel)
Kriegsheimkehrer (Horst Strempel)
Jula Isenburger (Eric Isenburger)
Jula Isenburger (Eric Isenburger)
Jula Isenburger (Eric Isenburger)
Apokalyptische Reiter (Franz Frank)
Apokalyptische Reiter (Franz Frank)
Apokalyptische Reiter (Franz Frank)
Schleife (Valentin Nagel)
Schleife (Valentin Nagel)
Schleife (Valentin Nagel)
Spiegelscherbe (Carl Rabus)
Spiegelscherbe (Carl Rabus)
Spiegelscherbe (Carl Rabus)
Spiel Dämon (Hubert Rüther)
Spiel Dämon (Hubert Rüther)
Spiel Dämon (Hubert Rüther)
Sny a Noční můry - Centrum pronásledovaných umění v Solingenu hostem Muzea Montanelli v Praze
 
Sny a Noční můry - Centrum pronásledovaných umění v Solingenu hostem Muzea Montanelli v Praze
 
Sny a Noční můry - Centrum pronásledovaných umění v Solingenu hostem Muzea Montanelli v Praze
 
Sny a Noční můry - Centrum pronásledovaných umění v Solingenu hostem Muzea Montanelli v Praze
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti