Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu

Žadatel:
Sängerbund Hlahol – Zpěvácký spolek Hlahol
v Praze
www.hlahol.cz
Vorsitzende – starostka Silke Klein
klein@hlahol.cz
Künstlerischer Leiter – umělecký vedoucí Roman Z. Novák
novak@hlahol.cz
Partner projektu:
Kulturförderkreis Petershausen
www.kfk-pe.de
1. Vorsitzende – předsedkyně Barbara Blickle
die.blickles@web.de
Künstlerischer Leiter – umělecký vedoucí Eugen Tluck
eugen.tluck@web.de
 
Cíl projektu Společné česko-německé provedení oratoria Josepha Haydna „Stvoření světa“ (Hob. XXI:2) v Praze
 

Sborová činnost Zpěváckého spolku Hlahol v Praze nespočívá jenom v koncertech a cappella, ale také v provedení velkých děl světoznámých skladatelů ve spolupráci s orchestrem. Dalším těžištěm sborové činnosti je spolupráce se zahraničními ansámbly. V tomto duchu se nese i provedení známého Haydnova oratoria Die Schöpfung (Stvoření světa) ve spolupráci s komorním orchestrem Petershausen, Smíšeným sborem Petershausen, orchestrem Art-n Praha a chrámovým sborem při kostele sv. Magdaleny v Mnichově-Ottobrunnu.

Jedná se o pokračující spolupráci, neboť v říjnu 2010 se mnichovský sbor již představil na dvou koncertech v Praze a v prosinci 2010 členové Hlaholu a sboru Art-n uspořádali ve spolupráci s tímto komorním orchestrem dva koncerty v Mnichově a Petershausenu. Sloučení těchto pěti těles v jeden velký projekt je tudíž přirozeným výsledkem pokračující umělecké spolupráce.

Koncert se konal 9. června 2012 v rámci Pražské muzejní noci, mj. jako slavnostní koncert u příležitosti dokončení dlouho plánované rekonstrukce secesní hlaholské fasády na Masarykově nábřeží. Touto rekonstrukcí končí restaurátorské práce na budově Pražského Hlaholu provedené v letech 2011 a 2012.

Samozřejmě jsme chtěli tento okamžik důstojně oslavit i náročným hudebním projektem. Z hlediska výběru repertoáru se nám zdálo Haydnovo oratorium Stvoření světa obzvlášť výstižné a přišlo nám jenom logické k tomu přizvat i své německé hudební přátele a partnery, kteří nám byli vždy – i morální – oporou. Přípravy byly korunovány úspěchem – na našem koncertě jsme mohli přivítat více než 500 nadšených posluchačů.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
Provedení Haydnova oratoria Stvoření v podání česko-německého ansámblu
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti