Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Kultura

Poslední léto – mezinárodní umělecké sympozium

Žadatel:
Pro-tisk
Agentur für internat. Kulturaustausch
Am Schwarzen Meer 119
28205 Bremen
www.pro-tisk.de
Partner projektu:
Galerie Millenium
Tržiště 5/370
118 00 Praha 1
www.gallerymillennium.cz
 
Cíl projektu Práce k danému tématu – výtvarníci se intenzivně zabývali situací v roce 1913 v oblasti zámku Konopiště – ztvárnila různé perspektivy, ale i společný pohled jak z německé tak i z české strany.
 

Co má rok 1913 společného s naším životem? Je to jen jedna epizoda evropských dějin ? Existují spojnice s naší dnešní realitou ? Jsme take částí této skutečnosti ? Těmito otázkami se zabývalo dvanáct výtvarníků a výtvarnic z Berlína, Brém, Prahy a Plzně během týdeního sympozia v okolí zámku Konopiště.
Tématicky se zabývali obdobím před první světovou válkou. Výtvarníci studovali přístupné zdroje, navštívili historická místa, diskutovali s odborníky, vcítili se do situace. Na tomto základě ztvárníli umělecky dané téma. 10.8.2013 zanechali odkazy na svou vizy předválečné doby během jednorázové čtyřhodinové výstavy nedaleko zámku Konopiště na křižovatce v Poříčí nad Sázavou. Jejich individuální zpracování vyniklo v různých uměleckých technikách – v obrazech, instalacích, performancích: život Františka d´Este, krev padlých vojáků, vzpomínky, rozloučení… Snad nikdo jiný než následník trůnu František d´Este a jeho rodina není tak typický pro rozpory tehdejší doby – napětí mezi moderním a tradičním myšlením, rozdíly mezi soukromým a veřejným životem. Zrychlení a vzrušení, strach a ztráta půdy pod nohama jsou příznačné jak pro minulou tak i naši dobu.
Téma “poslední léto” přenáší dávnou krátkodobou veselost a nejistotu na dnešní společenskou a politickou situaci. 

Článek na deník.cz

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Poslední léto – mezinárodní umělecké sympozium
 
Poslední léto – mezinárodní umělecké sympozium
 
Poslední léto – mezinárodní umělecké sympozium
 
Poslední léto – mezinárodní umělecké sympozium
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti