Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Náladové obrázky

Žadatel:
Olga Černá
www.olgacerna.com
Partner projektu:
Notenspur-Förderverein e.V.
c/o Universität Leipzig
Grimmaische Str. 12
04109 Leipzig
 
Cíl projektu V Roce české hudby 2014 vzpomeneme dvou uměleckých osobností – J. B. Foerstra (1859-1951) a E. Schulhoffa (1894-1942), kteří výrazně přispěli k provázanosti německo-českých kulturních vztahů.
 

J.B. Foerster a E. Schulhoff se stali politickými a kulturními prostředníky Čechů, Židů a Němců a jednali v evropských dimenzích už ve své době, kdy byla například pro řadu politiků Evropa pouze geografickým pojmem. Oba skladatele postihlo danými ideologiemi pokřivené posuzování jejich tvůrčího odkazu. Schulhoff nakonec zahynul v internačním táboře Wülzburg. Foerster žil a působil v Praze, Hamburku a ve Vídni mj. jako hudební kritik a zasloužil se o přiblížení hudby svým současníkům v jejím širším kontextu. Schulhoff se zasadil např. o propagaci děl svých vídeňských kolegů Schönberga a Berga.

Na životech obou protagonistů je tedy vidět, jak zásadně ovlivnilo německé prostředí nejen jejich vlastní tvorbu, nýbrž jakým tvůrčím způsobem oba dokázali překlenout i jazykovou bariéru vedlejších kultur. Hudebně vyjádřené emoce, zrcadlící se především v písních skladatelů, jsou výpovědí o provázanosti německé literatury s českou kulturou. Dokumentem zůstává i rozsáhlejší oboujazyčná programová brožura, obsahující všechny interpretované texty a navíc je opatřena obrazovou pramennou dokumentací spolu s dohledanými informacemi spojnic mezi skladateli a místy jejich působení. Stopy nás zavedou mj. do Lipska, kde bylo v roce 1887 založeno dnes již neexistující nakladatelství několika Foerstrových skladeb Otto-Junne Verlag. Ještě významnější roli sehrálo Lipsko v životě E. Schulhoffa. Studoval zde v letech 1907-10 na královské konzervatoři (dnes vysoké škole) u Maxe Regra a Roberta Teichmüllera. Ve 20.letech 20.stol. vystupoval pak v Lipsku v několika sólistických klavírních koncertech a natáčel pro tamější rozhlas. Motivem činnosti lipského partnera projektu (Notenspur) jsou právě historicky a umělecky související místa s životní provázaností osudů zvolených skladatelských protagonistů.

Autenticitu místa prohloubí i místní studenti, kteří po 100 letech v premiéře nastudovali Schulhoffův chorál „Bože, otevř´ mi své brány“. Den před vystoupením českých hudebníků v Lipsku proběhne ve foyer koncert studentů Vysoké školy s díly E. Schulhoffa a M. Regra.

Iniciátorkou dvojjazyčného projektu „Náladové obrázky / Stimmungsbilder“  je mezzosopranistka Olga Černá z Prahy, která věnuje svoji pozornost oživování děl zapomenutých autorů. Po jejím boku stanou houslistka Jana Vonášková-Nováková, klavírista Daniel Wiesner, recitátor Alfred Strejček a muzikoložka Vlasta Reittererová, která doprovodí český interpretační tým v průvodním slovu „K literární inspiraci v hudbě“.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

projekt "Náladové obrázky" 2014
projekt "Náladové obrázky" 2014
projekt "Náladové obrázky" 2014
Hugo von Hofmannsthal a hudba ...
Hugo von Hofmannsthal a hudba ...
Hugo von Hofmannsthal a hudba ...
Daniel Wiesner, Jana Vonášková-Nováková, Olga Černá, Vlasta Reittererová, Alfred Strejček
Daniel Wiesner, Jana Vonášková-Nováková, Olga Černá, Vlasta Reittererová, Alfred Strejček
Daniel Wiesner, Jana Vonášková-Nováková, Olga Černá, Vlasta Reittererová, Alfred Strejček
PhDr. Vlasta Reittererová
PhDr. Vlasta Reittererová
PhDr. Vlasta ReittererováPrůvodní slovo: K literární inspiraci v hudbě
plakát Praha
plakát Praha
plakát Praha
Náladové obrázky
 
foto: © Miroslav Setnička
Daniel Grabic, Eszter Fontana, Werner Schneider (Leipziger Notenspur)
Daniel Grabic, Eszter Fontana, Werner Schneider (Leipziger Notenspur)
Daniel Grabic, Eszter Fontana, Werner Schneider (Leipziger Notenspur)Kulinářská akce ke koncertu v Lipsku, foto: © Elke Leinhoß
leták Notenspur-Salons
leták Notenspur-Salons
leták Notenspur-Salons
plakát Lipsko
plakát Lipsko
plakát Lipsko
článek ke koncertu, LVZ, 18.3. 2014, str. 15
článek ke koncertu, LVZ, 18.3. 2014, str. 15
článek ke koncertu, LVZ, 18.3. 2014, str. 15
LVZ, 29.3. 2014, str. 20
LVZ, 29.3. 2014, str. 20
LVZ, 29.3. 2014, str. 20
Světová premiéra Schulhoffův chorálu „Bože, otevř´ mi své brány“ se studenty z Lipska
Světová premiéra Schulhoffův chorálu „Bože, otevř´ mi své brány“ se studenty z Lipska
Světová premiéra Schulhoffův chorálu „Bože, otevř´ mi své brány“ se studenty z Lipskafoto: © Elke Leinhoß
Olga Černá a Daniel Wiesner, Lipsko
Olga Černá a Daniel Wiesner, Lipsko
Olga Černá a Daniel Wiesner, Lipskofoto: © Elke Leinhoß
Jana Vonášková-Nováková a Daniel Wiesner, Lipsko
Jana Vonášková-Nováková a Daniel Wiesner, Lipsko
Jana Vonášková-Nováková a Daniel Wiesner, Lipskofoto: © Elke Leinhoß
Alfred Strejček, Lipsko
Alfred Strejček, Lipsko
Alfred Strejček, Lipskofoto: © Elke Leinhoß
brožura
brožura
brožura
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti