Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Mladí lvi v kleci

Žadatel:
Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace
U Tiskárny 81/1
CZ-460 01 Liberec 5
www.ogl.cz/mlk
Partner projektu:
Isergebirgs-Museum Neugablonz
Bürgerplatz 1
D-87600 Kaufbeuren
 
Cíl projektu Výstava nabízí nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu německy hovořících výtvarných umělců meziválečného období z Čech, Moravy a Slezska.
 

Na základě dlouholetého výzkumu v domácích a zahraničních archivech připravila Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci, jedinečnou přehlídku tvorby členů nejvýznamnějších uměleckých spolků německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska v období 1918 až 1938. Kolekce německočeského výtvarného umění Oblastní galerie v Liberci a sbírky zahraničního umění Národní galerie v Praze, spolu se zápůjčkami z domácích i zahraničních sbírkotvorných institucí a významným množstvím veřejnosti doposud neznámých děl ze soukromých sbírek nabídne zatím nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu „českých Němců“ meziválečného období.

Projekt je postaven na výběru děl, která byla součástí meziválečných souborných přehlídek sledovaného okruhu výtvarného umění doma i v zahraničí. Tato díla se podařilo adresně dohledat, podrobně zmapovat jejich historii a zasadit je do dobových i uměleckých souvislostí.

Výstava nabízí realismy a expresionismy období první republiky v celé šíři jejich dnešního chápání. Prezentována je malba, plastika, kresba, grafika, plakát a výběrově umělecké řemeslo – celkem 220 uměleckých děl od více než 100 autorů. Součástí projektu je i odborná publikace v české a německé verzi, vydávaná péčí nakladatelství Arbor Vitae, bohatý doprovodný program a mezinárodní odborná konference.

Veškeré informace naleznete na webu www.ogl.cz/mlk.

Termín konání: 13. 9. – 31. 12. 2013

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Erwin Müller (1893–1978)
Erwin Müller (1893–1978)
Erwin Müller (1893–1978)Hokynářka (V kupeckém krámě), 1926
Hans Frohne (1902–1945)
Hans Frohne (1902–1945)
Hans Frohne (1902–1945)Portrét, 1927
Ludwig Püschel (1905–1967)
Ludwig Püschel (1905–1967)
Ludwig Püschel (1905–1967)Portrét mladé ženy
Johannes Watzal (1887–1945)
Johannes Watzal (1887–1945)
Johannes Watzal (1887–1945)Dívka s míčem
Paul Gebauer (1888–1951)
Paul Gebauer (1888–1951)
Paul Gebauer (1888–1951)Portrét umělcovy rodiny (Krista Gebauer), 30. léta 20. století
Hans Thuma (1889–1968)
Hans Thuma (1889–1968)
Hans Thuma (1889–1968)Nádražní restaurace, 1927
Ilona Singer (1905–1944)
Ilona Singer (1905–1944)
Ilona Singer (1905–1944)Zátiší s kaktusy, 1930
Hugo Siegmüller (1889–1958)
Hugo Siegmüller (1889–1958)
Hugo Siegmüller (1889–1958)Zimní slunce v Krkonoších (varianta), kolem 1930
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti