Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013

Žadatel:
Centrum Bavaria Bohemia
Freyung 1
92539 Schönsee
info@cebb.de
www.bbkult.net
Partner projektu:
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 2
30100 Plzeň
info@zcm.cz
www.zcm.cz
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo propojení kulturního života na české a bavorské straně ve vzájemně se ještě silněji obohacující soužití, tzn. spojit obě sousední země za pomoci kulturních akcí tak, že se hranice postupně pomyslně rozplyne.
 

Akce založené na setkávání určovaly program projektu Kultura bez hranic Setkávání Čechy Bavorsko v období leden-prosinec 2013. Byly realizovány za podpory mnoha kooperačních partnerů z oblasti kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, hospodářství a politiky.

Některé z realizovaných akcí byly orientovány na konkrétní cílové skupiny. Většina akcí však byla veřejná a vyvolala u českých i bavorských zájemců o kulturu velký ohlas. U pořádaných akcí byl ze strany CeBB kladen velký důraz na to, aby se jejich návštěvníci mohli vzájemně bavit, sdílet své pocity, vyměňovat si zkušenosti, navazovat nové kontakty a podporovat tak soužití ve společném česko-bavorském prostoru.

V rámci projektu byla aktivována již existující partnerství mezi školami a tyto motivovány k realizaci vlastních společných projektů, pravidelně docházelo k propojování českých a německých kulturních tvůrců a pořadatelů kulturních akcí a pozornost široké veřejnosti i regionálních médií na obou stranách hranice byla obrácena na aktuální přeshraniční témata.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Přeshraniční hudební workshop
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Předávání cen Stavitelé mostů
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Fórum Věda bez hranic
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Vernisáž Fórum mladé umění v Plzni
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Výlet za kulturou do Karlovarského kraje
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Přeshraniční loutkářský workshop
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Česko-bavorská noc s hudbou a pivem
"Kultura bez hranic" Setkávání Čechy Bavorsko 2013
 
Setkání s mladými talenty
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti