Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan

Žadatel:
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132
118 38 Praha 1 - Hradčany
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Partner projektu:
Literaturhaus Berlin
Fasanenstraße 23
10719 Berlin-Charlottenburg
www.literaturhaus-berlin.de
 
Cíl projektu V roce 2014 je připomínáno 100. výročí narození Bohumila Hrabala, rozsáhlý výstavní projekt představí život a dílo tohoto významného autora českému a německému publiku.
 

Výstavní projekt pořádaný ve spolupráci Památníku národního písemnictví a Literárního domu v Berlíně představuje při příležitosti stého výročí autorova narození Hrabalův život a dráhu mimo jiné i s důrazem na středoevropskou problematiku. Tři charakteristiky v podtitulu výstavy: „spisovatel, Čech, Středoevropan“ vyznačují zároveň tři geografické prostory, do níž je zasazen její „příběh“.

Prvním představovaným prostorem je Libeň, místo „zrodu“ Hrabala – spisovatele. V autorových „libeňských“ letech začínají vycházet jeho první knihy a Hrabal na veřejnost zároveň vystupuje jako výrazný básník periferie, který ve svých textech postihuje i svět obyvatel této předměstské čtvrti. Druhý představovaný prostor, Čechy a Morava, je místem klíčovým pro autorův život a tvůrčí dráhu. Hrabal je spisovatelem, který do značné míry vyrostl v domácí literární tradici a jehož dílo nedlouho po prvních vydáních se značnou intenzitou v českém prostředí rezonovalo. Svými texty říká zároveň cosi podstatného o české kultuře a rozvíjí její podněty. Třetí prostor, střední Evropa, je místem širšího zakotvení Hrabalových textů. Sám autor reflektuje svou návaznost na specifickou kulturu a historický odkaz podunajské monarchie. Je si vědom i dějinných souvislostí Čech a německojazyčného prostoru, jedním z opakovaně se vynořujících témat jeho díla je soužití Čechů a Němců. Válečné a poválečné trauma se prostřednictvím osudů jeho ženy Elišky (přáteli zvané Pipsi) zapisuje i do jeho nejintimnějšího soukromého života. Střední Evropa, zejména recepce jeho díla v německojazyčných zemích, byla pak klíčovým prostředníkem na autorově cestě ke světovosti.

Slavnostní zahájení české verze výstavy proběhne 1. 4. 2014 v 18 hod. v Letohrádku Hvězda, německá výstava bude zahájena 20. 9. 2014 v prostorách Literárního domu v Berlíně.

Rozhovor s kurátorem Tomášem Pavlíčkem na Radio Praha (v němčině)

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Kromě literárních textů vyjádřil Hrabal tísnivou atmosféru raných padesátých let cyklem expresivních koláží z roku 1952 nazvaným Válka je hrůza. (Literární archiv PNP)
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Text Hrabalova proslovu předneseného při příležitosti vydání trilogie Svatby v domě na jaře 1993 ve Frankfurtu nad Mohanem. (Literární archiv PNP)
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Strýc Pepin, c. a k. voják, v době vojenské služby. (Vlastivědné muzeum Nymburk)
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Dopis Willyho Brandta adresovaný Bohumilu Hrabalovi z 25. 3. 1985. (Literární archiv PNP)
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
Bohumil Hrabal, jeho švýcarská překladatelka a interpretka Susanna Rothová, Josef Hampl a Vladislav Merhaut na výletě v okolí Kerska. Foto Ladislav Michálek. (Literární archiv PNP)
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
List z rodinného fotoalba se snímky z návštěvy příbuzných ve Schwetzingenu. Na snímku vlevo Eliška Hrabalová, sestra Erna Rejmontová, matka Eliška Plevová, na snímku vpravo Bohumil Hrabal s tchýní Eliškou Plevovou. (Literární archiv PNP)
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech - Středoevropan
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti