Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Hudební most Praha – Drážďany 2011

Žadatel:
Collegium 1704 o.s.
www.collegium1704.com
Václav Luks, uměl. vedoucí, tel. 777 16 40 16,
v.luks@collegium1704.com
Veronika Hyksová, produkce, tel. 773 99 1704,
veronika@collegium1704.com
Partner projektu:
Ev.-Luth. Annen-Matthäus-Kirchgemeinde Dresden
Brücke/Most Stiftung
Mitteldeutsche Barockmusik e.V.
Katholischen Akademie Dresden
 
Cíl projektu Idea Hudebního mostu navazuje na bohatou kulturní tradici a vazby Prahy a Drážďan. Cílem tohoto cyklu je prohloubení propojení pražského hudebního života s drážďanským jak formou spolupráce mezi hudebníky, tak na bázi institucionální.
 

Od roku 2008 pořádá orchestr a vokální ansámbl Collegium 1704 cyklus koncertů Hudební most Praha — Drážďany. Koncerty se konají ve spolupráci s významnými kulturními institucemi jako je Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a v příležitostné spolupráci s kulturními institucemi na oboustranách – Francouzský institut v Praze, Nadace Mitteldeutsche Barockmusik, Katholische Akademie Dresden, Sächsische Akademie der Künste, SächsischeKulturstiftung ad.

Idea Hudebního mostu navazuje na bohatou kulturní tradici a vazby Prahy a Drážďan ztělesněné především osobou Jana Dismase Zelenky, jedné z nejvýraznějších osobností dějin české hudby a drážďanského baroka. Cílem tohoto cyklu je prohloubení propojení pražského hudebního života s drážďanským jak formou spolupráce mezi hudebníky, tak na bázi institucionální. Nástrojem toho je především oboustranně obohacující dramaturgie založená na oživování drážďanského repertoáru.

Koncerty zaznívají souběžně v Praze a Drážďanech v období jaro a podzim (celkem cca 20 koncertů ročně). Základní osou dramaturgie je repertoár s vazbou na Drážďany a Sasko (Zelenka, Bach, Händel), který pravidelně obohacován o exkurze do italské (Caldara, Carissimi, Corelli, Vivaldi), anglické (Purcell, Blow) francouzské (Couperin, Marais, Rebel) provenience. Vítanou tradicí se stala dvojice koncertů na Silvestra (Praha) a Nový rok (Drážďany), jež vedle velikonočních koncertů představují vrchol celého cyklu, který vždy zdobí mistrovská díla jako Bachovo Vánoční oratorium (2008, 2012), Mše h moll (2009), Händelův Mesiáš (2010) či Zelenkovo Te Deum (2011).

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Václav Luks (Foto: Luděk Sojka)
Václav Luks (Foto: Luděk Sojka)
Václav Luks (Foto: Luděk Sojka)
Collegium 1704
Collegium 1704
Collegium 1704
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti