Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014

Žadatel:
Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde e.V.
Heßstraße 24, 80799 München
www.ackermann-gemeinde.de
Partner projektu:
Sdružení Ackermann-Gemeinde
Vyšehradská 49
12800 Praha 2
www.ackermann-gemeinde.cz
 
Cíl projektu Při „Rohrskému létu“ se setkává kolem 120 přátel česko-moravsko-slezské kultury všech generací z obou zemí. Společně zde objevují kulturní bohatství, které je spojuje a pečují o něj dále.
 

Česko-německý kulturní týden v Rohru má již dlouhou tradici a zaměřuje se na všechny věkové kategorie od dítětě až ke starým lidem. Žije z toho, že mohou čeští a němečtí účastníci se svými zájmy a schopnostmi plně zapojit do různých hudebních těles a kreativních pracovních skupin. Kultura spojující národy může být i důležitý a nosný výchozí bod pro dobré evropské sousedství. Podle toho budou stanovena tématická těžiště.

Ústředními tělesy jsou sbor a orchestr. V tomto roce ve dnech 3. – 10. srpna 2014 nastuduje orchestr českou suitu Antonína Dvořáka a sbor secvičí Janáčkovu kantátu Otče náš. V jednom z workshopů účastníci nacvičí české, alpské a německé lidové tance a ožijí lidovou hudbu. V literární pracovní skupině bude hlavním bodem dílo „Oráč a smrt“, které představuje jedno ze základních děl pozdně středověké německé literatury. V letošním roce si připomínáme 600 let od úmrtí Jana z Žatce, autora tohoto díla. Kromě toho děti a mládež secvičí jako loutkové divadlo suitu Louskáček. Pro výrobu loutek stínového divadla použijí „lupénkovou pilu“.

Jako vyvrcholení tohoto týdne plného setkání se uskuteční benefiční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zde budou prezentovány plody intenzivního týdne před širokou veřejností. Výtěžek koncertu je určen na sociální projekty v České republice.

Fotografie: Ackermann-Gemeinde a Markus Bauer

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Na programu je i lidová hudba.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Pracovní kroužek pro českou literaturu
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Česká lidová hudba
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Hrají staří i mladí.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Flétnistky
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Mladí i staří společně nacvičují český lidový tanec.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Mladí i staří společně nacvičují český lidový tanec.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Zpěv a hudba nezní jenom v pracovních kroužkách nebo na koncertě, nýbrž patří také k pohodovému večeru v pivnici.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Zpěv a hudba nezní jenom v pracovních kroužkách nebo na koncertě, nýbrž patří také k pohodovému večeru v pivnici.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Děti si osvojují historii.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Kvintet klarinet, lesní roh, housle, viola a violoncello zahrál „Andante ma Allegretto“ z kvintetu F dur Antonia Rosettiho.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Nová duchovní hudba z Německa a Čech v kostele
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Osmivětou „Renesanční suitu“skladatele Lukáše Matouše, narozeného roku 1943, přednesl soubor hráčů na zobcovou flétnu pod vedením Christy Ullmann (vlevo).
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Svoje umění hry na fagot předvedl Ondřej Svitavský ve „Variacích pro fagot a smyčce“ od Antonína Josepha Reichy.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Vrcholem koncertu byl zajisté „Otče náš“ pro smíšený sbor a varhany od Leoše Janáčka v podání sboru Rohrského léta pod vedením Stephanie Kocher.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
Orchestr Rohrského léta pod vedením Simona Ullmanna hraje menuet z Dvořákovy „České suity op. 39“.
Česko-německý kulturní a setkávací týden „Rohrské léto“ 2014
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti