Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Výstava: Eberhard Havekost: Logik

Žadatel:
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábř. 79/12
110 00 Praha 1
http://www.galerierudolfinum.cz/cs/
Partner projektu:
KINDL – Zentrum für zeitgenossische Kunst
Am Sudhaus 3
12053 Berlin
http://www.kindl-berlin.com/
 
Cíl projektu Galerie Rudolfinum uvádí výstavu německého malíře Eberharda Havekosta, jednoho z čelních představitelů nové generace malířů, kteří ve své tvorbě používají digitální vizuální jazyk. Výstava nazvaná Logik je autorským výběrem prací Eberharda Havekosta za posledních přibližně deset let, které má český divák možnost zhlédnout úplně poprvé.
 

Autor zde pracuje s materiálem, jenž nás každodenně obklopuje, ať už v žité či zprostředkované realitě. Předlohou pro umělcovu precizní malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nejrůznějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel. Prvek opakování je v Havekostově tvorbě důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času. V souvislosti se současným obrazem se musíme znovu ptát, co je to motiv, co název, forma a obsah. Havekostovo dílo tyto otázky pojímá netradičním způsobem, který se vymyká jednoznačné kategorizaci.

V širších souvislostech současné malby si můžeme vedle Eberhard Havekosta připomenout dílo Luca Tuymanse a zejména Gerharda Richtera, i když pro něj byla fotografie více prostředkem k posilování významu malby a Richter, na rozdíl od Havekosta, se nikdy zcela nevzdal významu námětu a obsahu zobrazení. Příležitost k přímému srovnání tvorby Havekosta a Richtera bude mít český divák v rámci Česko-německého kulturního jara, jehož součástí je nejen výstava Eberharda Havekosta v Galerii Rudolfinum, ale i výstava díla Gerharda Richtera v Národní galerii.

Výstava v Galerii Rudolfinum přímo navazuje na předchozí představení autorovy tvorby v berlínském centru současného umění Kindl. Výběr prací pro pražskou výstavu koncipoval Eberhard Havekost, kurátorem je ředitel GR Petr Nedoma. K výstavě je vydáván katalog s úvodním textem Petra Nedomy a esejemi od Petra Vaňouse, českého výtvarného teoretika a kurátora, a také Invar-Torre Hollause, švýcarského historika umění.

Doprovodné programy

Galerie Rudolfinum připravuje sérii programů zaměřených na širší kontext díla Eberhard Havekosta a jeho spojení s německou kulturou, jako jsou komentované prohlídky s kurátorem výstavy, workshopy a prohlídky pro školy. S tematikou Havekostovy tvorby je spojen také výběr snímků promítaných v Kině Rudolfinum nebo diskuzní projekt Před tabulí, který se koná v novém edukačním prostoru Artpark.

Aktuální informace k doprovodným akcím najdete na Facebooku galerie nebo na www.galerierudolfinum.cz.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
Výstava: Eberhard Havekost: Logik
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti