Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!

Žadatel:
Novela bohemica, s. r. o.
Jana Růžičky 1143/11
148 00 Praha 4-Kunratice
www.novelabohemica.cz
 
Cíl projektu Publikace je objevnou prací pro české i německé dějiny moderní architektury. Významně posouvá znalosti o podílu českých Němců na architektuře meziválečného Československa. Vzhledem k pokračujícím asanacím řady objektů postavených ve 20. a 30. letech zachycuje i stavby, které v Ústí buď už od vzniku práce zmizely, nebo mizí, má kniha i výraznou aktuální dokumentární hodnotu a poukazuje na potřebu dosud neexistující památkové ochrany pro zachování ústecké architektury českých Němců pro budoucí generace.
 

Dvojjazyčná česko-německá monografie architekta a historika architektury Pavla Prouzy Vybudovali jsme…! / Wir haben gebaut…! je věnována meziválečné architektuře bytových domů, které byly budovány jako komunální projekty správou města Ústí nad Labem. Město budovalo bytové projekty systematicky a kontinuálně po celé meziválečné období. Vzniklo tehdy více než třináct set nových bytů, které představují ucelený architektonický soubor – pozoruhodnou ukázku vývoje urbanismu, typologie a stylu bytových staveb v Československu. Pro odbornou literaturu je však téma dosud téměř neznámé. Z uměleckohistorického hlediska je tento soubor pozoruhodný také tím, že jeho autorem byl jediný tvůrce, zapomenutý německy mluvící architekt městského stavebního úřadu Franz Josef Arnold. Architektura ústeckých komunálních domů má rovněž silný politický akcent, neboť byla budována jako realizace volebního programu a užívána jako nástroj sociálně demokratické politické agitace. Autor sleduje i vztahy a souvislosti architektury ve středoevropském prostoru s těžištěm v Čechách, Německu a Rakousku. Text doprovází množství archivní dokumentace staveb a fotografií dobových i současných. Přínos publikace zásadně zhodnocuje její dvojjazyčná česko-německá podoba.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
Vybudovali jsme…!/ Wir haben gebaut…!
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti