Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích

Žadatel:
Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína
Mgr. Marcel Hrubý
Srbská Kamenice 43
40715 Srbská Kamenice
fara.srbska@tiscali.cz
Partner projektu:
Diözesanstelle der Ackermann-Gemeinde Würzburg
Hans-Peter Dörr
Kürschnerhof 2
97070 Würzburg
hanspeterdoerr@outlook.de
www.ackermann-gemeinde.bistum-wuerzburg.de
 
Cíl projektu Cílem projektu je slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích. Tento kostel je symbolem všech zničených kostelů na Děčínsku, který jen zázrakem unikl demolici v 70. a 80. letech 20. století a zůstal stát jako torzo nad obcí.
 

Kostel sv. Martina v Markvarticích u Děčína povstal z trosek. Ještě v roce 1989 byl určen k demolici a dne 23. září 2017 byl po 15 letech usilovné práce na jeho záchraně slavnostně vysvěcen. Na svěcení bylo přítomno 19 kněží včetně biskupa a arcibiskupa. Světitelem byl salzburský emeritní arcibiskup Mons. Alois Kothgasser SDB.

Slavnostního aktu i celého krásného dne se zúčastnilo na 1000 poutníků z blízka i z dáli, dokonce také potomci býv. německých obyvatel z USA. Německá komunita byla zastoupena rodáky z Markvartic a ze Srbské Kamenice, členy Ackermann - Gemeinde z Würzburgu a poutníky ze Saska. Přítomen byl pan Gerhard Rott z biskupství Eichstätt, které obnovu kostela také sponzorovalo. Každá z německých diecézí, která finančně pomáhala s opravou, má věnováno v kostele jedno z oken s českým i německým nápisem. Slavnost doprovodil chrámový sbor Musica Animata z Třebíče.

Při slavnostní řeči em. arcibiskup Kothgasser zmínil důvod své návštěvy a pozvání do Markvartic. Jeho předchůdce Johann Ernst Thun kostel jako novostavbu v roce 1704 slavnostně posvětil. Správce farnosti, Mgr.Marcel Hrubý v úvodní řeči zmínil a poděkoval sponzorům obnovy mezi kterými figuruje také Česko - německý fond budoucnosti. Bohoslužba se konala v kostele po více než 50 letech a byla vedena v českém i německém jazyce. Všude bylo cítit radost nad zdařilým dílem. Na památku byla vydána také publikace o historii kostela a farnosti. Od listopadu bude kromě češtiny  k dispozici také německá verze. Jako suvenýr si každý mohl odnést pamětní hrníček s kostelem a logem farnosti, puzzle s motivem kostela nebo turistickou magnetku a zarámovaný obrázek.

Všichni se již těší na svatomartinskou poutní bohoslužbu a vánoce v nově opraveném kostele. Mše svaté se v kostele konají každou neděli v 11.00 hodin.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
Slavnostní vysvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti