Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

RIKAMIFO – Průzkumníci migrace

Žadatel:
Richard-Wagner Gymnasium
Wittelsbacher Ring 9-11
95444 Bayreuth
Partner projektu:
Gymnázium Nad Kavalírkou
Nad Kavalírkou 1
150 00 Praha 5
www.kavalirka.cz
 
Cíl projektu Žáci gymnázií z Bayreuthu a Prahy se zabývají tématem migrace a integrace. Výsledkem jejich průzkumu bude brožura a kalendář s vyhodnocením rozhovorů s migranty v obou zemích.
 

V rámci výměnného pobytu žáků pražského gymnázia (GNK) a bayreuthského gymnázia (RWG) došlo k prvnímu setkání 20. – 26. března 2017 v Bayreuthu. Protože bayreuthští žáci nemluví česky, účastníli se jazykové animace, která jim měla pomoct odbourat jazykové bariéry. Následně byly vedeny filosofické rozhovory na téma vlast, jinakost a identita. Zároveň byla vyhodnocena přípravná práce pražských žáků, kteří pomocí dotazníku zjišťovali, jak se žije Němcům v Praze. Také v Bayreuthu běžely anketa a rozhovory s rodiči a prarodiči migrantů.  Protože RWG je škola s vysokým podílem migrantů, byla tato situace probírána a srovnávána ještě s dalšími státy světa. Přičemž hlavní věc, která zajímala žáky obou zemí, byla, jak migranti a jejich spoluobčané vnímají tuto situaci a jak se v cizí zemi cítí. Několik rozhovorů se uskutečnílo také s partnery Česko-německé společnosti ještě před návštěvou německých žáků v Praze.

Návštěva dokumentačního centra v Norimberku měla pražským hostům nabídnout další pohled na německé dějiny v době národního socialismu. Společný program byl zpestřen návštěvou Bamberka i samotného města Norimberk a společným večerem s rodiči hostitelských rodin. Návštěva bayreutských žáků spojená s dalšími pracemi na společném projektu se uskuteční v Praze ve dnech 24.  – 30. 4. 2017.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti