Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2022

Historie Šumavy v komiksech

Žadatel:
Zdeňka Drahná
Benecká 902, 543 01 Vrchlabí,
Partner projektu:
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Freyunger Str. 2
94481 Grafenau
 
Cíl projektu Chtěli jsme udělat knihu, která mladým lidem předá poselství našich předků. Komiksová kniha na několika příbězích chronologicky popisujících nejdůležitější okamžiky v historii Šumavy nabízí čtenářům zábavu i poznání zároveň.
 

Díky podpoře ČNFB vznikla výjimečná kniha s názvem Příběhy ze Šumavy v komiksech. Na dvanácti příbězích a celkovém rozsahu 108 stran formátu A4 čtenáři představuje nejdůležitější okamžiky a nejvýznamnější osobnosti z historie Šumavy. Dozvědí se v nich, kdo byli první obyvatelé, jak náročný byl život na horách, čím se zdejší lidé živili a jak vycházeli se svými sousedy.

Historie Šumavy je velice dlouhá, neobyčejně zajímavá, plná zvratů a dramatických okamžiků. Bohužel mladá generace shledává pramálo důvodů ke studiu dějin svého regionu. Přichází tak o šanci vybudovat si v dětství hlubší pouto k regionu, odkud pocházejí. Pokud chceme mladým lidem předat poselství našich předků, je třeba jim historii zpracovat atraktivní formou. Komiksová kniha na několika příbězích chronologicky popisujících nejdůležitější okamžiky v historii Šumavy je médium, které čtenářům (cílová skupina jsou žáci druhého stupně základních škol) nabídne zábavu i poznání zároveň. 

Básník Šumavy Adalbert Stifter říká: „Jenom historie je jedinou, největší a nejmoudřejší, ale bohužel opomíjenou učitelkou lidských věcí.“ Tato myšlenka vystihuje podstatu projektu šumavských komiksů. Komiksová kniha na několika příbězích chronologicky popisujících nejdůležitější okamžiky v historii Šumavy je médium, které čtenářům nabídne zábavu i poznání zároveň.

Autorem námětu a rukopisu je publicista Radek Drahný, odborným poradcem historik Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Výtvarné stránky se zhostil ilustrátor David Škodný. Kniha vychází jak v české, tak německé mutaci.

Příběhy ze Šumavy v komiksech obsahují následující kapitoly:                            

1) Osidlování Gabrety

2) Zlatá stezka

3) Schwarzenberský plavební kanál

4) Broučková doba

5) Karel Klostermann

6) Rankl Sepp

7) Vltava – divoká voda šumavská

8) Ve stínu šumavských hvozdů

9) Češi a Němci/Němci a Češi

10) Druhá světová válka na Šumavě

11) Král Šumavy a ti druzí

12) Národní parky – jedinečný příběh ochrany zdejší přírody

V průběhu realizace projektu jsme navázali velmi plodnou spolupráci s kolegy z národního parku Bavorský les. Přestože realizace projektu byla ovlivněna sérií covidových vln, které zásadně ovlivňovali práci tvůrců, tak se nakonec podařilo obsáhlé dílo dovést ke zdárnému konci.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Historie Šumavy v komiksech
 
Historie Šumavy v komiksech
 
Historie Šumavy v komiksech
 
Historie Šumavy v komiksech
 
Historie Šumavy v komiksech
 
Historie Šumavy v komiksech
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti