Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Festival Meeting Brno 2017

Žadatel:
Meeting Brno z.s.
Kateřina Tučková
www.meetingbrno.cz
k.tuckova@gmail.com
Partner projektu:
Statutární město Brno
Turistické a informační centrum města Brna
Ackermann-Gemeinde Mnichov
Adalbert Stifter Verein Mnichov
 
Cíl projektu Festival Meeting Brno si klade za cíl spojovat příslušníky různého původu, kultur, názorů a víry, a to na platformě kultivovaného dialogu a mnoha uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma. Nevyhýbáme se citlivým otázkám minulosti, kterou se zaobíráme proto, abychom z nich čerpali poučení a nacházeli v nich klíč k řešení aktuálních společenských problémů.
 

Meeting Brno

motto: jednota v rozmanitosti

Festival Meeting Brno vzešel z Roku smíření, během něhož si brněnští občané i zahraniční návštěvníci v roce 2015 připomněli události spjaté s dramaty II. světové války.

Přijetím Deklarace smíření a společné budoucnosti vyjádřili, že překonání křivd minulosti je možné, pokud se strany nechají vést tolerancí  a snahou o vzájemné porozumění. Takové humanitní hodnoty se staly i klíčovým tématem prvního ročníku festivalu, který se pod mottem ztracené / nalezené domovy zaměřil na srovnání poválečné a současné migrace.

Stejnou perspektivou chceme během letošního ročníku zkoumat problematiku jinakosti, která v minulosti tak často podnítila – ke katastrofám vedoucí – eskalaci napětí. Té jsme svědky i dnes, kdy v souvislosti s přílivem příchozích ze zemí ohrožených válkou vidíme, jak dochází k narušení jednoty evropského společenství. Veřejnou diskusi začínají ovládat populisté, kteří aktuální sociální nejistotu umně využívají k získání moci a podněcují část společnosti k radikalizaci, od níž už není daleko k extrémním řešením.

Poučeni naší lokální historií i tím, jak důstojně se nám ji v Brně podařilo uzavřít, se domníváme, že i přes rozdílné názory lze docházet ke smířlivým, přesto však konstruktivním řešením. A že i v rozmanitosti – jak ostatně zní motto Evropské unie In varietate concordia – můžeme být jednotní.

Festival Meeting Brno nabídne i v roce 2017 bohatý program složený z mnoha uměleckých vystoupení a diskusních fór zabývajících se tématem mechanismů radikalizace, potažmo odmítání či tolerance odlišnosti, jichž se zúčastní významní tuzemští i zahraniční hosté. Důležitou součástí festivalu bude také připomínka dvacátého výročí podpisu Česko-německé deklarace – dokumentu, který zásadním způsobem přispěl ke spolupráci mezi oběma zeměmi i jejich obyvateli. Dodnes tak slouží jako výjimečný příklad snahy o vzájemné porozumění a úctyplný dialog.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
Festival Meeting Brno 2017
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti