Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Česko-německá novinářská cena 2020

 
 


Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy z Česka (Syndikát novinářů) a z Německa (DJV) ocenil poprvé v přímém přenosu na iVysílání České televize a (německém) youtube příspěvky výjimečných novinářek a novinářů. Slavnostní večer tak mohlo sledovat široké publikum na obou stranách hranice. Předávání cen se opět uskutečnilo ve skvělé režii uměleckého režiséra Jana Horáka ze Studia Hrdinů, letos na domácí půdě v prostorách divadla ve Veletržním paláci.

Večer sice proběhl bez diváků, ale v přítomnosti vítězů a uznávaného filozofa Miroslava Petříčka, který ve své keynote nabídl reflexi aktuální situace a poukázal na důležitost mostů ve společnosti. Zcela ojedinělý byl i přednes letošních laudatií. Vzhledem k pandemické situaci musela být předtočena, z toho důvodu bylo možné využít venkovní exteriéry a zasadit je do konceptu večra. Herci Studia Hrdinů tak za svitu kouzelného ohně originálním způsobem ztvárnili herci laudatia česko-německé poroty.

Ředitelé Fondu budoucnosti, Tomáš Jelínek a Petra Ernstberger k tomuto výjimečnému udělení Česko-německé novinářské ceny uvedli:

„Dnešní doba klade kvalitní novinařinu před čím dál větší překážky: podléhání tlaku na rychlost, exponenciální nárůst lživých informací ve veřejném prostoru od ruské propagandy, přes tweety bývalého amerického prezidenty až po konspirativní teorie všeho druhu nebo vlastnictví médií v rukou českého premiéra, to vše nároky na novináře v obou zemích zvyšuje. A je rovněž našim cílem dát najevo všem těm novinářům, kteří ze svých nároků na sebe neslevují, že po jejich práci je poptávka. A doufáme, že naše cena působí i trochu jako motivace, a jsme rádi, že za těch pět let byli mezi oceněnými jak ti, pro které Německo, resp. Česko celoživotní srdeční záležitostí, tak ti, kteří si sousední zemi pro sebe objevili teprve nedávno, ale přesto do své práce vložili nejen potřebný čas a erudici, ale především své srdce.“

Se všemi laureáty a jejich příspěvky se můžete blíže seznámit na zbrusu novém webu Novinářské ceny. Video záznam ze slavnostního udělení můžete sledovat v archivu iVysílání ČT.

Vítězky a vítězové

Kategorie text
 

Vladimír Ševela
Kohout? Spadl ze schodů...

Hospodářské noviny, 30.8.2019
medailonek

Co je to, co vytváří naši identitu, co nás spojuje s minulými generacemi? Vladimír Ševela, redaktor víkendové přílohy Hospodářských novin, se při svém hledání přesahů minulosti do současnosti vydal k Lužickým Srbům.

Alexandra Mostýn
Totgesagte leben länger
 [Překlad: Ti, co byli prohlášeni za mrtvé, žijí déle]
die tageszeitung taz, 17.11.2019
medailonek

Při příležitosti 30. výročí pádu komunistického režimu konfrontovala Alexandra Mostýn ve své reportáži pro německý deník taz vzpomínky pamětníků z obou táborů. Ve své reportáži pracuje s prchavou a subjektivní pamětí, která si vzpomínky uzpůsobuje hlavně podle toho, aby nerušily obraz, který člověk sám o sobě má.

Kategorie audio
 

Pavel Šuba
Příběh osady Morgenland – Poprvé ji srovnali se zemí Švédi, zanikla ale až s poválečným odsunem

Český rozhlas, 1.1.2020
medailonek

Pavel Šuba po dva roky odhaloval jednotlivé vrstvy příběhu osady Morgenland, která zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva. Výsledkem je citlivý portrét místa i lidí z minulosti a přítomnosti, kterým vrostlo do srdce.

Thomas Muggenthaler
Als Kind in Auschwitz - die letzten Überlebenden erinnern sich
 

[překlad: Jako dítě v Osvětimi – poslední přeživší vzpomínají]

Bayerischer Rudnfunk, 4.4.2020
medailonek

Thomas Muggenthaler ve svém citlivém rozhlasovém dokumentu nám pomohl nahlédnout do duše dětí, jejichž dětství sevřely dráty osvětimského lágru. Děti vidí svět jinak než dospělí. Řadu věcí, které dospělým unikají, umí pojmenovat naprosto jasně – a často jsou to právě tyto detaily, které dovedou načrtnout ráz doby mnohem přesněji než záplava suchých historických faktů a teorií.

Kategorie multimédia
 

Pavel Polák
série reportáží Německé pobřeží očima Pavla Poláka
Česká televize, 14.9.2019
medailonek

V posledních letech se obliba nejen Baltského, ale také Severního moře mezi Čechy opět zvětšuje. Pavel Polák pro ně však nepřipravil typického turistického průvodce. V třináctidílném cyklu se mu podařilo divácké obci zprostředkovat mořské vlny, nekonečné pláže, ale hlavně příběhy lidí, kteří zde žijí a mají vztah k místu.

Heike Bittner &Robert Jahn
Weitermachen in der Krise – Leben mit geschlossenen Grenzen
 [Překlad: Pracují dál i v krizi - Život se zavřenými hranicemi]
ARTE (TV), 16. 4. 2020
medailonek

Od pádu železné opony jsme si zvykali, že hranice mezi Českou republikou a Německem začala ztrácet význam. Jarní příchod koronavirové epidemie nečekaně a děsivě rychle poprvé znovu od pádu železné opony uzavřel hranice mezi Českou republikou a Německem. Heike Bittner a Robert Jahn připravili v MDR reportáž pro redakci ARTE, v níž za pomoci několika přeshraničních osudů ilustrovali, co život s hranicí a bez hranice vlastně znamená.

Zvláštní cena Mileny Jesenské


Jan Beránek
Nikam nepatřit

Česká televize, 26.12.2019
medailonek

Jan Beránek svým dokumentem názorně ilustruje, jak důležité je neopomíjet osudy lidí, které nezapadají do černobílého vnímání historie. Mezi takové rozhodně patřili Čechoslováci, jejichž mateřským jazykem byla němčina, a kteří za války bojovali proti nacismu. Jedním z nich byl i Tepličan Kurt Taussig, jehož osud a sen o letectví Jan beránek ve svém dokumentárním snímku přibližuje citlivým způsobem.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost


Heidi Wolf
medailonek

Nositelka Zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost, Heidi Wolf, je novinářkou z česko-bavorského pohraničí. Zasvětila svůj život tomu, aby se lidé z obou stran hranice mohli lépe poznat – a aby tak železná opona padla nejen politicky a na papíře, ale také v myšlení a vnímání lidí, kteří v těsné blízkosti hranice žijí.

www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/

foto: Ondřej Staněk, Jan Vidlička

Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
Česko-německá novinářská cena 2020
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti