Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Česko-německá novinářská cena 2016

 
 

Česko-německý fond budoucnosti udělil ve spolupráci s Německým svazem novinářů (DJV) a Syndikátem novinářů ČR v lednu poprvé Česko-německou novinářskou cenu.

Na slavnostním aktu v pražském Studiu Hrdinů bylo před zhruba 300 hosty z Německa a z České republiky vyhlášeno celkem osm vítězů (mezi nimi dvě autorské dvojice), kteří převzali ocenění od zástupců poroty a byli představeni prostřednictvím krátkých filmových portrétů. 

„Velký zájem o dnešní slavnostní udělení cen svědčí o tom, že je v Česku a v Německu velká poptávka po žurnalistice, která vychází z důkladné rešerše a hlubší reflexe podstaty věcí i událostí“, řekl Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. „Během dvaceti let od podpisu Česko-německé deklarace se vzájemné vztahy významně zlepšily, ovšem bez kvalitní žurnalistiky zaměřené na danou sousední zemi a na vztahy mezi Čechy a Němci by vzájemné poznání a pochopení toho druhého bylo zajisté na nižší úrovni“, uvedl dále Jelínek. 

Cena byla udělena v kategoriích text, audio a multimédia za nejlepší příspěvek v českém a nejlepší příspěvek v německém jazyce a je dotována vždy částkou 2000 eur. Zvláštní cenou Mileny Jesenské nadto pořadatelé ocenili jeden německý a jeden český příspěvek, zabývající se v souvislosti s  aktuálním děním občanskou odvahou a multikulturním porozuměním či tolerancí mezi oběma zeměmi a jejich soužitím v Evropě. Cenu vytvořili studenti pražské Akademie výtvarných umění.

O cenu se ucházelo více než 90 příspěvků. Paleta zúčastněných médií byla široká a zahrnovala v podstatě všechna významná média na obou stranách hranice. Rozmanité bylo také spektrum témat přihlášených příspěvků. Většina příspěvků na české straně reflektovala dle očekávání přístup Německa k uprchlické krizi. U německých příspěvků stála v popředí témata, kterým je jinak věnováno méně pozornosti, ale mají silnou výpovědní hodnotu.

Cenou chtějí pořadatelé ocenit novinářky a novináře, kteří jdou proti trendu rychlého, povrchního zpravodajství a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

„Pracovali jsme desítky let na tom, aby ta hranice nebolela ani z jedné strany. Abychom ji přestali cítit jako živou jizvu.  Nyní pozorujeme, jak se rychle mění, co se zdálo již ustálené“, zdůraznil ve svém úvodním slovu Petr Pithart, bývalý předseda české vlády a Senátu. „Zájem o sousedy bude třeba znovu začít cílevědomě pěstovat, dříve než se lidé vrátí ke starým předsudkům, ke kterým by teď mohly přibýt nové. Proto tato nová cena, nová nikoli náhodou právě dnes.“

Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2016:

Kategorie text:

  • Lucie Suchá: Oheň, fotbal, Německo, Reportér, 16. 5. 2016
  • Corinna Anton: Die Brücke am Pöhlbach, Prager Zeitung, 3. 9. 2015

Kategorie audio:

  • Dora Kaprálová: Dobrá vůle - Alenka v říši divů, aneb má cesta za uprchlíky, Česky rozhlas ČRO 2, 12. 12. 2015
  • Martin Becker/ Tabea Soergel: Kommt ein Dicher in die Kneipe. Oder: Das Petr-Prinzip, SWR, 18. 10. 2015

Kategorie multimédia:

  • Vojtěch Berger: Cíl: Německo, Český rozhlas, 14. 4. 2016
  • Arndt Ginzel/ Martin Kraushaar: Milliardengrab Autobahn, MDR Fernsehen, 14. 11. 2015

Zvláštní cena Mileny Jesenské:

  • Dora Kaprálová: Lajkujte mně a smrt se vám vyhne, Reportér, 1. 2. 2016
  • Kilian Kirchgeßner: Pfarrer Toufar ist verschwunden, Deutschlandfunk, 17. 2. 2016

www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz

Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
Česko-německá novinářská cena 2016
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti