Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic

Žadatel:
Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz
Markt 1
09456 Annaberg-Buchholz
vertreten durch den Oberbürgermeister Rolf Schmidt
Partner projektu:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 Chomutov
Primator města chomutova
JUDr. Marek Hrabáč
 
Cíl projektu Sportovní setkávání pomáhají stavět další mosty mezi partnerskými městy, podporují budoucí spolupráci a aktivně pomáhají odstraňovat zbývající překážky.
To podporuje spolupráci mezi lidmi v bezprostřední blízkosti. Intenzivní osobní výměna mezi lidmi na obou stranách hranice podporuje základní hodnoty Evropské unie: spolupráci mezi lidmi a zeměmi. Pozitivní osobní dialog vede k pozitivnímu politickému dialogu. Sportovní setkání podporují společné projekty, nápady a přeshraniční sounáležitost.
 

Sportovní setkávání pomáhají stavět další mosty mezi partnerskými městy, podporují budoucí spolupráci a aktivně pomáhají odstraňovat zbývající překážky.

Intenzivní osobní výměna mezi lidmi na obou stranách hranice podporuje základní hodnoty Evropské unie: spolupráci mezi lidmi a zeměmi. Pozitivní osobní dialog vede k pozitivnímu politickému dialogu. Sportovní setkání podporují společné projekty, nápady a přeshraniční sounáležitost.

Dne 10. září se v Annabergu-Buchholzu konal cyklistický závod partnerských radnic. Závodu se zúčastnilo celkem 20 sportovních týmů. Čtyři z nich začínaly jako česko-německé týmy.

Aby se pro cyklistický závod nadchlo ještě více účastníků, bylo možné startovat ve dvou různých kategoriích. V kategorii I "Aktivní cyklista" startovali cyklisté s vysokou úrovní kondice. Kategorie II "Cyklističtí nadšenci" se zúčastnili pouze ti, kteří se cyklistice věnují na průměrné úrovni.

Vzhledem k tomu, že sportovní akce jsou obzvláště vhodné pro podporu přeshraničních výměn osob, byli na akci pozváni čeští kolegové. To se setkalo s velmi dobrým ohlasem.

Po závodě se konalo slavnostní vyhlášení vítězů a starosta města Annaberg-Buchholz Rolf Schmidt nejúspěšnějším cyklistům předal pohár. Poté se konalo neformální setkání, při kterém si sportovci z obou zemí měli po dlouhé koronavirové pauze hodně co říci.

Sportovní akce je skvělou příležitostí k výměně názorů a navázání nových kontaktů. Zejména v příhraniční oblasti je tento druh kontaktů důležitý pro rozvoj společných aktivit, poznávání partnerů a přeshraniční výměnu nápadů.

Přeshraniční soudržnost posílilo zejména vytvoření společných česko-německých týmů. Již proběhla jednání o dalších společných akcích. I v budoucnu by se rádi vzájemně podporovali, například při sportovních akcích.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
Přeshraniční cyklistický závod partnerských radnic
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti