Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce

Žadatel:
Živá paměť, o.p.s.
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
www.zivapamet.cz
Partner projektu:
Maximilian-Kolbe-Werk e. V.
Karlstraße 40
79104 Freiburg
www.maximilian-kolbe-werk.de
 
Cíl projektu Cílem projektu je přímá pomoc 1000 přeživším nacismu v ČR pronásledovaným z rasových či politických důvodů.
 

Téměř tisícovka občanů České republiky, kteří byli za druhé světové války pronásledováni ze strany nacistického režimu z rasových a politických důvodů, obdržela díky Česko-německému fondu budoucnosti a obecně prospěšné společností Živá paměť finanční podporu ve výši přesahující 6,1 milionů korun. Prostředky byly vyplaceny formou paušálních plateb a pochází z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysoce postaveného politika západoberlínské sociálně demokratické strany. Wolfgang Storch se ve své závěti rozhodl odkázat většinu svého majetku ve prospěch lidí postižených nacismem z Česka, Slovenska a Polska. Většina jeho odkazu byla stejným dílem rozdělena mezi Česko-německý fond budoucnosti a německou charitativní organizaci Maximilian-Kolbe-Werk.

"Díky takovýmto gestům a dalším platbám určeným přeživším, si i přes následky nacistické perzekuce mohu dovolit samostatný a důstojný život. Myslím si, že v Německu dosud existuje pocit viny za činy, které byly během 2. světové války spáchány. Svým způsobem obdivuji, že současní Němci na přeživší stále myslí," říká paní Eva Pokorná (nar. 1929), dříve vězenkyně lágru v Osvětimi a nyní jedna z příjemců plateb.

Další příjemce zmínil: "Chci Vám ze srdce poděkovat, že jsem dostala 6 392 Kč...můj tatínek, velitel jedné skupiny Obrany národa zde v Plzni byl 4. 12. 1940 zatčen gestapem, a to bylo naposledy, kdy jsme tatínka se sestrou a maminkou viděly.“ (B. Š., Plzeň).

Mezí příjemci plateb, jejíž seznam Živá paměť ve spolupráci s dalšími organizacemi aktualizovala, bylo i 200 přeživších, kteří si v letech 2001-2006 nepožádali o humanitární platbu z titulu otrocké či nucené práce. V průběhu projektu probíhala intenzivní komunikace s přeživšími (947 dopisů, 36 emailů, 174 telefonátů, 274 osobních setkání). 

Přínos projektu je dlouhodobý, neboť Živá paměť nabízí přeživším domácí asistenční a terapeutické služby, pomoc německých dobrovolníků, bezplatné odborné sociální poradenství,  kulturní, společenské a vzdělávací aktivity v rámci našich pěti kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce
 
v Kontaktním centru pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha
Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce
 
příjemci přímé finanční pomoci při adventním-chanukovém setkaní,
Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce
 
Olomoučtí příjemci přímé finanční pomoci z pozůstalosti p. Storcha
Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce
 
Olomoučtí příjemci přímé finanční pomoci z pozůstalosti p. Storcha
Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce
 
Oslava narozenin pro Ing. Jiřího W. v Kontaktním centru pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Po jeho levé straně sedí jeho vnuk, po právě straně německá dobrovolnice Živé paměti, Maja.
Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce
 
Felix Kolmer, místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru, a Darina Sedláčková (Živá paměť)

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti