Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883

Žadatel:
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Taschenberg 2, 01067 Dresden
www.skd.museum
Partner projektu:
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
www.ngprague.cz
 
Cíl projektu Inspektor Viktor Barvitius cestoval v roce 1883 do Drážďan, Berlína a Mnichova a sbíral informace pro plánované zřízení pražskou obrazárnu. Své dojmy popisuje a ilustruje na 90 stranách, které nyní byly publikovány a přeloženy do češtiny.
 

Požadavky na provoz moderních muzeí jsou vskutku rozmanité: Jak oslovit různorodé publikum, jak zajistit bezpečí uměleckých děl? Rozhodně se nejedná o nové otázky, jak dokládají osobní zápisky inspektora pražské obrazárny Viktora Barvitia (1834–1902) z roku 1883. Barvitius byl pověřen „Společností vlasteneckých přátel umění v Čechách“, aby zřídil v nové budově Rudolfina pražskou obrazárnu, předchůdkyni dnešní Národní galerie. Barvitius se v srpnu a září 1883 vypravil do Drážďan, Berlína a Mnichova, aby získal inspiraci.

V archivu pražské Národní galerie jsou uloženy jeho rukou psané zápisky v němčině. Své dojmy popisuje a ilustruje na téměř 90 stranách. Tyto zápisky byly přepsány a přeloženy do češtiny, aby poskytly nové podněty pro bádání v dějinách muzejnictví 19. století. První výsledky výzkumu jsou publikovány v knize.

Marion Ackermann, Generální ředitelka Státních sbírek umění Drážďany, říká o projektu: „Cestopisná reportáž je tak důležitý pramen právě proto, že se zaměřuje na témata, která jsou v každém muzeu stále extrémně aktuální: Vedení a vzdělávání návštěvníků, aranžování obrazů, osvětlení a rámů i štítky obrazů – to vše a ještě mnohem více je podrobně diskutováno, analyzováno a ilustrováno ručně kreslenými kresbami. Svou roli hrají také otázky bezpečnosti v muzeu nebo při restaurování, stejně jako použití galerijního nábytku, zábradlí a záclon.“

Barvitiova pozorování a jejich využití v Praze představují krásný příklad historické evropské výměny zkušeností – je to bohatý zdroj materiálu pro současný i budoucí výzkum.

Knihu si můžete pořídit v nakladatelství Sandstein.

Open-access publikace zápisků s  německým přepisem a českým překladem naleznete zde.

Pozorování Barvitia byla příležitostí k rozhlasové diskusi v MDR Sasko v listopadu 2020. Ve speciálním vysílání diskutovali současní ředitelé muzeí, které Barvitius kdysi navštívil: Marion Ackermann (Drážďany), Christina Haak (Berlín), Bernhard Maaz (Mnichov), Stefan Weppelmann (Vídeň) a Marius Winzeler (Praha).

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883
 
O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883
 
O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883
 
O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883
 
O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883
 
O zřizování obrazáren. Zápisky Viktora Barvitia z Prahy z jeho cesty do Drážďan, Berlína a Mnichova roku 1883
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti