Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Česko-německé síťovací setkání k ekologii a udržitelnosti

 
Cíl projektu Cílem tohoto projektu bylo umožnit výměnu a síťování mezi českými a německými odbornými organizacemi v oblasti ekologie a udržitelnosti. Účastnici se také dozvěděli více o letnošním tématu roku a dalších možnostech financování Fondem budoucnosti. Byly představeny úspěšné „zelené“ česko-německé projekty.
 

Česko-německá síťovací setkání mají u Fondu budoucnosti již svou tradici – umožňují českým a německým nositelům projektů navazovat kontakty a inspirovat se dalšími česko-německými projekty. Tematicky se toto setkání zabývalo letošním tématem roku „Budoucnost je teď – jednejme udržitelně“ a směřovalo především k zástupcům odborných organizací z obou zemí, kteří plánují projekty k tématům jako je ekologie, udržitelnost a environmentální výchova.

Síťovací setkání se mělo původně uskutečnit 11. září v Praze v jeho běžné prezenční formě. Dva dny před jeho uskutečněním byla však Praha prohlášena za rizikovou oblast a tým Fondu budoucnosti musel během 48 hodin naplánovat online možnost setkání se dvěma obsahovými bloky.

V prvním bloku přednesl energetický expert Karel Polanecký (environmentální organizace Hnutí Duha) svůj referát týkající se řešení problematiky obnovitelných energií v Německu a České republice, Jitka Pollakis (Grüne Liga Osterzgebirge e.V.) prezentovala česko-německý projekt HeuHoj-Camp a Jacob Venuß, referent Fondu budoucnosti, blíže představil téma roku 2020 a náležité možnosti financování Fondem budoucnosti.

V rámci druhého bloku pak proběhlo samotné „síťování“, během kterého zástupci zúčastněných organizací představili svou činnost a své nápady ke spolupráci tak nejlépe, jak to bylo v online formě možné.  

S ohledem na velmi krátký čas na uskutečnění online setkání, hodnotíme schůzku jako první úspěšný impuls k vzájemnému "síťování". Online varianta setkání zaznamenala pozitivní ohlas – zúčastnilo se jí celkem 17 organizací z České republiky a Německa. Pomocí nově vzniklé facebookové skupiny, stejně jako další plánované akci v budoucnu by se měla výměna ještě více prohloubit. A i přes to, že online formát nemůže zcela nahradit osobní setkání, ukázalo se, že je zájem o česko-německou výměnu i přes současné podmínky veliký.

Shrnutí jedné účastnice:

„Setkání bylo na tu krátkou dobu pro realizaci z hlediska technického i obsahového dobře připraveno. Bylo příjemné poznat další organizace z oblasti ochrany životního prostředí a společně plánovat česko-německé projekty i během této složité doby.“

 

Česko-německé síťovací setkání k ekologii a udržitelnosti
 
Česko-německé síťovací setkání k ekologii a udržitelnosti
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti