Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Společné praktikum zeměměřictví a kovářství

Žadatel:
Waldorfská škola České Budějovice –
mateřská škola, základní škola a střední škola o. p. s.
www.waldorfcb.cz
Partner projektu:
Freie Waldorfschule Chiemgau
Prien am Chiemsee
www.waldorfschule-chiemgau.de
 
Cíl projektu Cílem projektu byla podpora nové úrovně dlouhodobé odborné spolupráce obou středních škol. Žáci z Jižních Čech a Bavorska realizovali v rámci výuky matematiky první společné zeměměřické praktikum.
 

Projekt se sestával ze dvou částí. Na začátku května 2019 strávili čeští středoškoláci 1 týden v bavorské škole v městečku Prien am Chiemse a na přelomu května a června 2019 němečtí středoškoláci přijeli na 1 týden do Jižních Čech. První týden v Německu byl zaměřen na to, aby se obě třídy seznámily, aby je učitelé matematiky seznámili s průběhem zeměměřictví, aby si osvojili techniku práce s teodolity a vyzkoušeli si malá měření v terénu. Čeští žáci měli příležitost pracovat ve školní kovárně, kde je vedl učitel z Prienské školy. Žáci tak zažili umělecký kurz v cizím jazyce. V Jižních Čechách již pracovali ve skupinách s českými a německými učiteli a zaměřovali vybrané území obce Stříbřec. Výuka i praktikum probíhalo velmi multikulturně. Žáci a učitelé mezi s sebou mluvili německy, ale i anglicky, francouzsky a naši němečtí přátelé se naučili i pár českých výrazů, které využili pro zpracování legendy mapy. Žáci si tak velmi prakticky rozšířili slovní zásobu v oboru matematiky a osvojili si nové odborné výrazy. Výsledná mapa, která vznikla na základě odborné spolupráce obou tříd, potvrdila, že žáci obou zemí byli schopni se nejen domluvit, ale i správně zpracovat společný úkol. Žáci obou tříd zhodnotili, že tento projekt byl smysluplný a dokázali si porozumět nejen lidsky, ale i po odborné stránce. Kromě těchto odborných cílů společného projektu jsme realizovali i aktivity turistické a kulturní.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Jedeme do Prienu
Jedeme do Prienu
Jedeme do PrienuJedeme do Prienu
Kovárna 1
Kovárna 1
Kovárna 1
Kovárna 2
Kovárna 2
Kovárna 2
Kovářské umění
Kovářské umění
Kovářské umění
Měření základny
Měření základny
Měření základny
Měříme i za špatného počasí
Měříme i za špatného počasí
Měříme i za špatného počasí
Nastavení teodolitu
Nastavení teodolitu
Nastavení teodolitu
První měření na školním pozemku
První měření na školním pozemku
První měření na školním pozemku
První nákresy
První nákresy
První nákresy
Přesná práce.
Přesná práce.
Přesná práce.
Příprava na kování
Příprava na kování
Příprava na kování
S kamarády čekáme na školní autobus
S kamarády čekáme na školní autobus
S kamarády čekáme na školní autobus
Skupinová práce
Skupinová práce
Skupinová práce
Společná příprava
Společná příprava
Společná příprava
U Chiemsee
U Chiemsee
U Chiemsee
U výhně
U výhně
U výhně
V Prienu před školou
V Prienu před školou
V Prienu před školou
Výuka s německým učitelem Wolfgangen
Výuka s německým učitelem Wolfgangen
Výuka s německým učitelem Wolfgangen
Začínáme kreslit mapu
Začínáme kreslit mapu
Začínáme kreslit mapu
Zvládli jsme to!
Zvládli jsme to!
Zvládli jsme to!
Nejen prací je mladý člověk živ.
Nejen prací je mladý člověk živ.
Nejen prací je mladý člověk živ.
Porada s Wolfgangem
Porada s Wolfgangem
Porada s Wolfgangem
Spolupráce
Spolupráce
Spolupráce
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti