Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání

Žadatel:
Gymnazium, 5. kvetna 620, Kadan, p.o.
5. kvetna 620
Kadan
43201
http://www.gymka.cz/
Partner projektu:
Evangelische-Schulgemeinschaft-Erzgebirge, Annaberg-Buchholz
Str. der Freundschaft 11
Annaberg-Buchholz
09456
https://www.ege-annaberg.de
 
Cíl projektu Vytvořit českoněmeckou publikaci o zaniklém městě Přísečnice a zároveň i prostor pro setkávání a dialog Čechů a Němců, zástupců různých generací a kulturních institucí (stejnojmenná putovní výstava).
 

Projekt „Přísečnice žije – Preßnitz lebt“ staví na tříleté spolupráci středoškolských týmů z Kadaně a Annaberg-Buchholz (jarní úklid v okolí Přísečnice, návrh naučné stezky, vytvoření putovní výstavy o zaniklém městě a jeho obyvatelích). Svým účastníkům dává možnost učit se v reálných situacích. V letošním roce se projekt více orientuje na veřejnost a zcela překročil hranice zapojených škol.

Kniha „Přísečnice žije – Preßnitz lebt“ je dvojjazyčná, obsahuje 10 kapitol z historie i současnosti Přísečnice a okolí. Finančně ji podpořil ČNFB, Město Kadaň a Město Chomutov. Na jejím zpracování se podíleli studenti i pedagogové z partnerských škol pod vedením editorky a koordinátorky projektu Veroniky Kupkové. Stěžejní část díla tvoří kapitola Přísečnice ve vzpomínkách. Obsahuje 30 svědectví předválečných i poválečných obyvatel města. Knihu ilustruje množství archiválií i privátních fotografií, které poskytli sami pamětníci.

Studenti, kteří působí jako moderátoři přeshraničního dialogu, knihu dále prezentují, propojují generace pamětníků a zprostředkovávají „paměť“ místa.

Stejnojmenná výstava putuje mezi českými a německými městy a nabízí komplexní pohled na zmizelé město.

Osobní výpověď účastníků/ organizátorů:

„Tolik vzpomínek, archivních pramenů, ilustrací a fotografií, co jste posbírali! Vaše práce je obdivuhodná! Je vidět kus práce, který jste odvedli!“

„Výstava je velice zajímavá. Jsme rádi, že jsme se jí dožili. Děkujeme moc! Jsme opravdu šťastní.“

Ohlas médií:

Česká televize „Zajimavosti z regionu“ (19:46-21:21)

Klasterecke noviny, 6/2019 

Chomutovske noviny, rozhovor s Veronikou Kupkovou

MDR Sachsen, Jacqueline Hene: Versunkene Stadt, 16.7.2018 

Freie Presse, Oliver Hach: Die versunkene Stadt,  25.11.2019 

medailonek Jacqueline Hene, která za reportáž Versunkene Stadt obdržela Česko-německou novinářskou cenu 2019

https://www.facebook.com/pressnitzlebt.prisecnicezije

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 
Přísečnice žije - Preßnitz lebt! Publikace a setkávání
 

Soubory ke stažení

Chomutovskenoviny (180 kB)
Klastereckenoviny (205 kB)
Freie Presse (2 291 kB)
MDR (3 290 kB)
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti