Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté

Žadatel:
Obec Čistá u Litomyšle
Č.p. 376
569 56 Čistá
www.cista.info
Partner projektu:
Landschaftsrat der Sudetendeutchen Landsmanschaft
Kreis Zwittau – Ort Lauterbach
www.sudeten.de
 
Cíl projektu Obnova chybějících zvonů kostela v dříve většinově německé obci společně s německými rodáky a přáteli, poznávání společných kořenů, rozvoj vzájemných vztahů, usmíření mezi Čechy a Němci v rámci obce Čistá a širšího regionu Hřebečska.
 

Projekt je vyvrcholením obnovy kostelních zvonů v obci, která probíhá již 5 let. Za pomoci německých krajanů se podařilo zjistit podrobné údaje ke zrekvírovaným zvonům, nashromáždit potřebné finance a odlít nový hlavní kostelní zvon sv. Mikuláše. Krajané byli pozváni koordinátorem osobně během setkání členů Hřebečského krajanského spolku v Göppingenu 27.7.2019. Dne 15.9.2019 byly v kostele při slavnostní česko-německé mši požehnány dva původní kostelní prapory, vrácené z Německa. Po společném obědu s německými přáteli proběhla prezentace obnovy památek v obci a následně byl v kostele slavnostně odhalen nový zvon. Prezentována byla také podpora ze strany ČNFB. Slavnost byla součástí programu Dnů česko-německé kultury Hřebečska a z Německa a Rakouska přijelo cca 35 hostů, kteří byli nadšeni velmi přátelskou atmosférou a krásným novým zvonem, který je největším zvonem odlitým v Česku za posledních 8 let. Dne 20.10. požehnal nový zvon Dominik kardinál Duka, velmi pěkný projev měl náš německý rodák Johann Sobola, prezentována byla také podpora ČNFB. Na liturgii v kostele se aktivně podíleli němečtí rodáci. Po bohoslužbě zazvonil nový zvon a s ním i starý barokní zvon prostřednictvím našeho rodáka, Johana Soboly. Svěcení se přímo zúčastnilo cca 400 lidí, akce byla a ještě bude prezentována v mediích.

Kvalita projektu spočítá v obnovení mimořádně velkého zvonu v původní podobě za společného úsilí Čechů a Němců a jeho prezentace veřejnosti. S projektem jsou spojeny první veřejné projevy našich německých rodáků v obci Čistá. Vznikla nová přátelství a kontakty. Nový zvon můžeme pojmenovat také jako zvon česko-německého usmíření.

„…S pozdravem vám všem přejí naší litrbašští  zástupci Anni a Albert Lebedovi, aby nový zvon byl symbolem usmíření a pokoje, aby si lidé různých národností už nečinili žádné utrpení a chtěli žít společně v míru.

Pro mě je dnešní den výjimečný: budu jako jeden z posledních starých litrbašských zvonit na zvon sv. Jana a Pavla, který po staletí zvonil našim předkům, kteří zde na Boží půdě odpočívají, ke křtu, svatému přijímání, svatbě a pohřbu. Jsem za to vděčný.“

Johann Sobola, nar. 1937, čestný zvoník kostela sv. Mikuláše v Čisté

foto: Iveta Nádvorníková

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
Pořízení nových zvonů do kostela sv. Mikuláše v Čisté
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti