Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Česko-německá novinářská cena 2019

 
 

Dne 1.11.2019 Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy z Česka (Syndikát novinářů) a z Německa (DJV) ocenil v historických prostorách kina UT Connewitz v Lipsku příspěvky výjimečných novinářek a novinářů. Vítězové byli vyznamenáni před více než 200 hosty, mezi nimiž byl bývalý ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg či spolkový zmocněnec pro dokumenty Stasi Roland Jahn, za diferencované vnímání sousední země oproštěné od předsudků, které přispívá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Tomáš Jelínek a Petra Ernstberger z Česko-německého fondu budoucnosti k udělení Česko-německé novinářské ceny 2019 uvedli: „Oceněním nejlepších novinářských počinů se chceme zasadit o kvalitní žurnalismus s citlivým a analytickým pohledem. A to obzvláště v době populismu, který je na vzestupu v obou našich zemích, a emocionalizace ve veřejné komunikaci. Především zpravodajství je seismografem aktuálního stavu česko-německého dialogu a hraje klíčovou roli pro naše vzájemné vnímání. Je proto důležité, aby byly co možná nejrozmanitěji prezentovány každodenní zájmy obou společností a nejenom krize, katastrofy a výročí.“

video záznam slavnostního udělení ceny

Vítězky a vítězové

Kategorie text
 

Adéla Tallisová Dražanová
Jak to prasklo v Lipsku

Reportér magazín, 15.10.2018
medailonek

Příspěvek je podle poroty výjimečný díky rozsáhlým rešerším a také svojí velkou obrazností. Události a atmosféra v Lipsku před 30 lety jsou českému publiku přiblíženy v novém světle. „Zvláštní síla spočívá v tom, že autorka velmi dobře zprostředkovává napětí té doby a přitom vytváří velmi působivé portréty protagonistů,“ pochválil příspěvek člen poroty Adam Černý ze Syndikátu novinářů ČR.

Oliver Hach
Vor 50 Jahren starb die Freiheit in der Tschechoslowakei – Das Ende des Prager Frühlings

Freie Presse Chemnitz, 17.8.2018
překlad

medailonek

Porota ocenila jeho komplexní pohled na události Pražského jara z perspektivy bývalé NDR. Podařilo se mu přitom velmi působivě ukázat, že potlačení československého reformního hnutí není cizími dějinami, nýbrž je součástí vlastní východoněmecké historie. Stopy, které po sobě zanechalo, se jako červená nit táhnou celou osmistránkovou přílohou. „Oliver Hach ukazuje své velmi fundované znalosti českého souseda a psaní velmi dobře rozumí. Přesvědčivý je každý jednotlivý příspěvek a celá příloha jako jeden celek,“ zdůraznil člen poroty Daniel Brössler ze Süddeutsche Zeitung.

Kategorie audio

 
Petr Dudek, Jan Pokorný, Petr Pospíšil, Ondřej Suchan, Martin Veselovský
Studio 39
Český rozhlas (Radiožurnál), 15.3.2019
Autorům se podařilo jedinečné sedmihodinové propojení živé rekonstrukce událostí s dobovými nahrávkami a rozhovory s historiky. Jednalo se o živé vysílání z haly Hlavního nádraží v Praze u příležitosti 80. výročí nacistické okupace Československa dne 15. března 1939: reportéři Radiožurnálu se hlásili „živě“ z různých regionů a podávali „aktuální“ zprávy o „okupaci Československa“. „Studio 39 přeneslo minulost do současnosti a představuje tak odvážný, nový formát na populární rozhlasové vlně,“ zdůraznil člen poroty František Černý.

Jacqueline Hene
Versunkene Stadt
MDR Sachsen, 16.7.2018
medailonek
Dle poroty se autorce podařilo atmosféricky představit dějiny v česko-německém příhraničí prostřednictvím společné akce mladých lidí a zpřístupnit je tak širšímu okruhu posluchačů: „Její příspěvek se vyznačuje velkou obsahovou kompaktností a jazykovou přesvědčivostí. Akce mladých lidí měla za cíl vytisknout dvojjazyčné cedule a umístit je v příhraniční oblasti kolem Přísečnické přehrady, aby tak na obou stranách hranice upozornili na zatopené město Přísečnice, jeho historii i obyvatele. Autorka nám v průběhu pouhých tří a půl minut umožňuje stát se součástí jak aktuálního projektu, tak i výřezu z dějin, který obnáší pět století,“ vyzdvihuje kvality příspěvku členka poroty Bogna Koreng, MDR, Sorbische Redaktion.

Kategorie multimédia

Jiří Fiedor

Česko-německé století
Česká televize (ČT2), první díl byl odvysílan 6.11.2018
Dle poroty působí jeho filmy jako reflektory osvětlující posledních 100 let česko-německého soužití a zároveň jsou vyváženou prezentací různých názorů s vynikající kamerou. „Vícehodinový dokumentární cyklus umožňuje kromě klasických historických mezníků jako mnichovská dohoda nebo pád Berlínské zdi popsat i mezitóny příběhu, třeba česko-německé vztahy během čtyřiceti let komunismu. Filmy Jiřího Fiedora přivádějí obě strany k sobě, snižují napětí, obrušují hrany nenávisti“, uvedl člen poroty Vojtěch Berger.

Dennis Wagner
ARD, 24.3.2019
Film, který představuje Česko na pozadí života a práce spisovatele Jáchyma Topola, je aktuálním příspěvkem k hostování České republiky na Lipském knižním veletrhu 2019 a podle poroty se vyznačuje mimořádnou profesionalistou. „Umělecky komplexní filmový příspěvek a psychogram dnešní rozdělené společnosti, s velmi precizním pohledem na lidi. Film o knize, která pojednává o Evropě a o České republice. Prostřednictvím biografie autora je ve velké šíři a s filmařskou invencí prezentována historie posledních 40 let,“ soudí člen poroty Peter Lange, rozhlasový korespondent ARD v Praze.

Zvláštní cena Mileny Jesenské

 
Kirill Ščeblykin
DeníkN, 24.10.2018
Ščeblykin v článku analyzuje, proč nefungovalo soužití Čechů a Němců v jednom státě a jak bilaterální vztahy vypadají dnes. Čtivým a zábavným způsobem překlenuje období od pozdních 30. let minulého století až po současnost, uvedla porota. „U všech problémů se ve Ščeblykinově příspěvku pokaždé ukáže ochota akceptovat danou dobu a podmínky. Příkopy na jednu stranu oddělují, zároveň ale slouží k tomu, zbavit se starých, přebytečných a nepotřebných věcí, a následně to uplynulé z obou stran příkopu sesbírat a odnést pryč,“ zdůrazňuje člen poroty Michael Hiller, Německý svaz novinářů Sasko.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost


Alena Wagnerová
medailonek

Již řadu let se Alena Wagnerová zabývá kulturou a dějinami střední Evropy a česko-německými vztahy: „Alena Wagnerová je archeoložkou naší současnosti. Píše, aby se nezapomnělo. Má precizní náhled, který není nikdy ideologicky deformován. Prostřednictvím konkrétních osudů nechává ožít minulost a zasazuje ji do souvislostí. Stále znova se snaží odkrývat obecné představy a tabuizovaná témata. Statečně popisuje tu druhou stránku často běžné prezentace sudetských Němců a sleduje i osudy antifašistů v sudetoněmeckém příhraničí,“ uvádí členka poroty Libuse Cerna, za Německý svaz novinářů Brémy.

foto: Ondřej Staněk

Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 
Česko-německá novinářská cena 2019
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti