Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze

Žadatel:
Akademie výtvarných umění Praha
Pavla Sceránková
www.avu.cz
Partner projektu:
Kunsthochschule Kassel
Florian Slotawa
www.kunsthochschulekassel.de
 
Cíl projektu Pražská výstava PRAG_KASSEL: Hybridní nesnáze reflektovala jazykem současného umění 80. výročí Mnichovské dohody. Projekt byl vyvrcholením dosavadní spolupráce studentů ateliéru Intermediální tvorby II na pražské Akademii výtvarných umění a ateliéru Floriana Slotawy na Kunsthochschule v německém Kasselu.
 

Výstavní projekt PRAG_KASSEL: Hybridní nesnáze vznikl z iniciativy umělců a pedagogů Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové a kurátora Pavla Kubesy. PRAG_KASSEL: Hybrid Inconvenience je dosavadním vyvrcholením spolupráce studentů ateliéru Intermediální tvorby II. na pražské Akademii výtvarných umění a ateliéru Floriana Slotawy na Kunsthochschule v německém Kasselu. V návaznosti na předešlé reciproční aktivity, které zahrnovaly mimo jiné společné výstavní aktivity v Galerii hlavního města Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci v červnu 2017 a společnou prezentaci děl v Kasselu v květnu 2018, se projekt etabluje jako aktivita prohlubující česko-německé vztahy a vztah dvou prestižních škol na poli výtvarného umění.

Aktuální projekt PRAG_KASSEL: Hybridní nesnáze byl od počátku zaměřen na otázky české a německé vzájemné historie a identity. S ohledem na letošní osmdesáté výročí se věnoval tématu Mnichovské dohody (1938). Cílem projektu byla snaha otevřít se skupinami studentů v mezinárodním dialogu otázky vztahující se k významné historické události a rozpracovat možnosti jejího symbolického potenciálu prostřednictvím jazyka a nástrojů současného vizuálního umění. Výsledným prezentačním tvarem byla skupinová výstava v pražské Galerii NoD (25. 9. – 17. 10. 2018, Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha).

Autoři se na základě vzájemných diskuzí a konzultací v Praze i Kasselu zamýšleli nad symbolickým charakterem významné dějinné události, abstrahovali její historickou konkrétnost. Prostřednictvím její interpretace se začali zajímat o témata archetypálního vztahu člověka a místa, otázky teritoria, politického aktu, moci a kontroly, plurality perspektiv, promýšleli pojmy vyvlastnění či zbavení, zajímali je charakteristiky útlaku, kolonizace či impéria stejně tak jako konkrétní dobová historická svědectví,“ uvádí kurátor Pavel Kubesa.

Projekt PRAG_KASSEL: Hybridní nesnáze se proto nesnažil o konkrétní historický výklad významného výročí události celoevropského významu, ale pokoušel se analyzovat „mnichovský mýtus“ a nahlédnout jeho skutečný i metaforický význam z různých perspektiv současnosti.

Výstava  PRAG_KASSEL: Hybridní nesnáze byla zahájena veřejnou vernisáží 24. 9. 2018 za účasti všech vystavujících, kurátora a pedagogů. Výstava byla výsledkem dlouhodobé koncepční práce mezi autory a kurátorem výstavy, stejně tak jako výsledkem intenzivní pětidenní instalace v prostorách Galerie NoD. V průběhu výstavy byly uspořádány dvě veřejné komentované prohlídky, druhá za účasti všech českých vystavujících autorů.

„Díky víceleté spolupráci obou tříd pro mě vznikla přátelství, která nejsou založena pouze na sympatiích, ale také na umělecké výměně. 
Výstava „Prag_Kassel: Hybridní nesnáze“, která se z této spolupráce zrodila, byla pro mě a pro mé spolužáky a spolužačky cennou zkušeností. Cítili jsme se v Praze velmi vítáni. Svým dílem k tomu také přispěla analýza politického tématu výstavy, rozmanitost postojů, rozhovory a pohostinnost.
Vcelku byl čas strávený v Praze a spolupráce s galerií a umělci či umělkyněmi zajímavou a poučnou zkušeností, kterou bych já osobně chtěl v budoucnosti v každém případě dále rozvíjet.“

(Elko Brass, jeden z vystavujících umělců)

 

foto: Pavel Kubesa

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
Výstava: Kassel_Praha: hybridní nesnáze
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti