Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera

Žadatel:
Förderverein „Kommen und Gehen“ – das Sechsstädtebundfestival!
www.kommenundgehen.org
Partner projektu:
Lanterna Futuri
www.lanternafuturi.net/cs/
 
Cíl projektu Projekt Vampýr 3.0 chce navázat na úspěšnou česko-německo-polskou spolupráci v rámci prvního ročníku festivalu „Kommen a Gehen“, jenž proběhl za podpory Fondu budoucnosti v roce 2017 v Žitavě. Inspiračním zdrojem letošního představení se stala romantická opera německého skladatele s českými kořeny Heinricha Marschnera. Díky „open-air“ formátu a volnému vstupu jsou výsledky projektu přístupné široké veřejnosti všech tří zemí. Spolupráce různých kooperačních partnerů přispívá k rozvoji networkingu v regionu trojzemí.
 

Na projektu „Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera se podílelo více než sto mladých lidí a dospělých z Německa, České republiky a Polska, a to jak amatérských tak profesionálních umělců. Forma představení si vyžádala intenzivní obsahovou a logistickou přípravu, které se ujala iniciativa Kommen und Gehen společně se sborem Vyhnanci, ansámblem Grenzlos-Orchester a Hansem Narvou jakož i dalšími partnery (město Žitava, vzdělávací projekt Lanterna futuri, Okresní hudební škola Dreiländereck).

V dubnu se v rámci s organizační a plánovací fáze konala setkání vedoucích pracovníků zúčastněných ansámblů či institucí. Projednávaly se otázky související s harmonogramem, pracovními postupy a potřebným materiálem. Po celou dobu zároveň probíhala ve spolupráci s městem Žitavou příprava technicko-logistické realizace a mediální prezentace. Během dvoutýdenního „campu” vzdělávacího projektu Lanterna futuris zpracovali mladí lidé ze tří zemí texty, scény, taneční výstupy a písně inspirované operou Heinricha Marschnera Vampýr. Do této projektové faze se zapojil také sbor Vyhnanci a Grenzlos-Orchestr. Ve dnech 9. až 15. srpna probíhaly intenzivní zkoušky v Mittelherwigsdorfu.

Již generální zkouška v předvečer představení přilákala pozornost publika. Premiéra Vampýra 3.0 proběhla s velkým úspěchem dne 21. srpna 2018 na náměstí v Žitavě, kde ji zhlédlo na 400 diváků.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
„Vampýr“ 3.0 – česko-německé obrazotvorné opojení podle Heinricha Marschnera
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti