Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“

Žadatel:
Milan Gelnar
ARGO
Miličova 13, 130 00 Praha 3
www.argo.cz
Partner projektu:
S. Fischer Verlage
Hedderichstraße 114
60596 Frankfurt/Main
Germany
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo zpřístupnit českým čtenářům doposud nejrozsáhlejší biografii o životě a díle pražského, německy píšícího spisovatele Franze Kafky (1883–1924), jednoho z nejznámějších a nejčtenějších autorů světové literatury.
 

Nakladatelství Argo vydalo v překladu Petra Dvořáčka třetí, poslední svazek biografie o Kafkovi. Německý literární historik Reiner Stach pracoval na svém monumentálním díle celých osmnáct let. Spisovatelovu osobnost a dílo zpodobnil v celé složitosti a komplexnosti. O Kafkovi přitom vypráví nesmírně poutavě, živým a napínavým stylem.

Závěrečný svazek „Roky poznání (1916 - 1924)“ zachycuje poslední necelé desetiletí Kafkova života. Uvedené období prožívá Kafka ve znamení zhroucení všech hodnot a jistot: První světová válka dokonale otřásla jeho už tak dost podlomenou vírou v lidstvo. Zaniklo Rakousko-Uhersko a z Kafky se stal německý Žid s českým pasem. Propukla u něj tuberkulóza, která ho čím dál tím více omezovala v životě i tvorbě. Ani jeho vztahy se ženami mu nedávaly naději na štěstí. Narůstající Kafkova nejistota a pochybnosti také způsobily, že díla z té doby zůstala nedokončená či pouze v rukopisné, dle autora nehotové verzi.

Kafkovo dílo, jeho tvůrčí přínos, bylo zejména v raných letech jeho světové slávy velmi často označováno souhrnným titulkem ‚proroctví‘. Kafka jako jeden z prvních předvídal a vizionářsky popisoval anonymizované násilí 20. století, a především v tom spočívá důvod jeho strhujícího působení.

Kafkova biografie od Reinera Stacha doznala pověst mezinárodně uznávaného stěžejního díla, které nově vymezuje možnosti literární biografie. Reiner Stach nabízí barvité a hutně vyprávěné panorama doby a zároveň vnímavou studii výjimečného člověka.

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Reiner Stach
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Z ‚osmerkového sešitu A‘, konec roku 1916
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Kafkův Topič v překladu Mileny Jesenské, duben 1920
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Kafka a další hosté sanatoria; stojící vzadu je Robert Klopstock
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Nakladatelský prospekt, 1950. Tento poslední dochovaný Kafkův portrétní snímek vznikl pravděpodobně v září 1923 v obchodním domě Wertheim v Berlíně.
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Kafkův pas vydaný československými úřady v roce 1920 za účelem jeho léčebných cest do Rakouska a Itálie
Reiner Stach: „Kafka 3 - Roky poznání (1916 - 1924)“
 
Kafkův hrob na Novém židovském hřbitově, Praha-Žižkov
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti