Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace

 
 

Martina Winkler: Tanky v Praze
 

Autorka předkládá první publikaci, věnovanou fotografiím invaze roku 1968. Zkoumá neznámé snímky i ikonické obrázky a sleduje je jako komplexní vizuální dobové dokumenty.

Události v Československu v srpnu roku 1968 jsou zachyceny na fotografiích, které doposud ležely stranou pozornosti. Celá řada z nich přitom náleží k důležitým obrazovým pramenům, zprostředkovávajícím hlubší vhled do srpnových událostí, jejich kontextu i s nimi spjatých pocitů.

Martina Winkler, profesorka východoevropských dějin na Univerzitě Christiana Albrechta v Kielu, se tímto tematickým komplexem zabývá podrobně jako první: tanky, pomníky, plakáty – jaké motivy se zde opakují? Okupanti a okupovaní, davy lidí, děti – jaké emoce u nich převládají? Jaké mýty byly v neklidných dnech stvořeny a citovány? Co bylo dokumentováno a pro koho? Kdo stál za objektivem fotoaparátu a kdo byli lidé, které můžeme na fotografiích vidět? Interpretace ukazuje celou šíři poznatků i intenzitu prožitků zásadních okamžiků českých a slovenských dějin.

Publikace je mnohovrstevným produktem česko-německých vztahů, na které i zpětně působí. Osobní kontakt autorky s některými fotografy, kteří jsou v knize představeni, činí z publikace velké česko-německé vyprávění, sahající daleko za hranice čistě vědeckého diskurzu.

Po svém vydání byla kniha představena na festivalu „Tak se dělá jaro“ v Brémách, na univerzitě v Hamburku v rámci řady „Rok 1968 ve východní Evropě: Reformy a protipohyby“, a také v rádiu Bremen Zwei.

https://cwleske.de/buecher/martina-winkler-panzer-in-prag/

https://www.slm.uni-hamburg.de/osteuropastudien/forschung/tagungen-veranstaltungen/vortragsreihe-zu-1968.html

Martin Schulze Wessel: Pražské jaro
 

Nakladatelství Argo vydalo v překladu Zuzany Soukupové knihu německého bohemisty a rusisty Martina Schulze Wessela Pražské jaro. Autor knihy studoval na univerzitách v Mnichově, Moskvě a Berlíně a věnuje se především dějinám střední Evropy a carského i sovětského Ruska 19. a 20. století.

Rok 1968 patří v českých dějinách ke zlomovým okamžikům. Česká historiografie se tomuto tématu začala intenzivně věnovat záhy po listopadu 89, dodnes však nedospěla k ucelené, synteticky pojaté interpretaci. Velkou předností Wesselovi esejisticky pojaté práce je skutečnost, že český rok 1968 nazírá v širokém kontextu evropského roku 1968. Důraz přitom klade jak na českou jedinečnost, tak i na provázanost a vzájemné inspirace se západním hnutím. Díky tomu předkládá velmi vyvážený a přitom podnětný pohled na české dějiny 60. let 20. století a na jejich vyústění v prvních devíti měsících roku 1968. Své líčení končí sovětskou invazí do Československa v srpnu 68, která celý obrodný proces zastavila a společenské dění v ekonomické, politické i kulturní rovině zbavila veškerých demokratizačních tendencí.

20. 8. se profesor M. Schulze Wessel v Praze účastnil setkání s novináři, na kterém poskytl rozhovory různým médiím. V předvečer srpnových událostí z roku 1968 byl hostem v pořadu Události, komentáře na ČT24 (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000370820/video/638903)

Další rozhovory s autorem jsme si mohli přečíst v den padesátého výročí 21. sprna v Hospodářských novinách, magazínu HN ego! a na serveru iHNed.cz. Recenze knihy přinesl Deník, MF Dnes, Právo nebo servery Aktualne.cz, Novinky.cz a Literarky.cz (ke stažení dole).

 

Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Martina Winkler: Panzer in Prag
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Martina Winkler: Panzer in Prag
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Martina Winkler: Panzer in Prag
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Martina Winkler: Panzer in Prag
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Martina Winkler: Panzer in Prag
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Milan Bárta (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Milan Bárta (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Miroslav Martinovský (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Miroslav Martinovský (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Jiří Haleš (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Libuše Kyndrová (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Miroslav Martinovský (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: MIroslav Martinovský (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
foto: Miroslav Martinovský (aus: Martina Winkler: Panzer in Prag)
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Martin Schulze Wessel: Der Prager Frühling
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Alexander Dubček in der Luft und im Wasser. Zeitgenössische Postkarte. Alexander Dubček ve vzduchu i ve vodě. Dobová pohlednice.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Studentendemonstration in Budweis. Junge Menschen, die mit Transparenten ihre Zustimmung zu den Reformen des Prager Frühlings kundtun Studentská demonstrace v Českých Budějovicích. Mladí lidé nesou v průvodu transparenty vyjadřující podporu reformám pražského jara.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Junge Menschen auf einer Studendemonstration in Budweis fordern 'weniger Schikanierung', aber bekennen sich auch zum Vermächtnis von Gustav Husák Mladí lidé na studentské demonstraci v Českých Budějovicích žádají více „Šiků“, ale hlásí se i k Husovu odkazu.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Dubček wird von seinen Anhängern begeistert begrüßt. Dubček je nadšeně vítán svými příznivci.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Dubček wird von seinen Anhängern begeistert begrüßt. Dubček je nadšeně vítán svými příznivci.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Dubček wird von seinen Anhängern begeistert begrüßt. Dubček je nadšeně vítán svými příznivci.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Dubček wird von seinen Anhängern begeistert begrüßt. Dubček je nadšeně vítán svými příznivci.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Eine Studentendemonstration auf dem Altstädter Ring. Studentská demonstrace na Staroměstském náměstí.
Pražské jaro 1968 - dvě nové publikace
 
Wahl der Schönheitskönigin an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität im Jahr 1965. Den Titel Miss Philosophia gewann Hanka Škopková, links von ihr Miki Tomin, rechts Jana Kohnová, Mitglieder der Studentengruppe Klikoživ. Foto: Archiv Jany Kohnové. Volba Královny krásy v roce 1965 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Titul Miss Philosophia získala Hanka Škopková, vlevo od ní Miki Tomin, vpravo Jana Kohnová, členové studentské skupiny Klikoživ. Foto: Archiv Jany Kohnové.

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti