Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Média a mladí lidé v Česku a Německu

Žadatel:
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn
Buchenweg 22
89264 Weißenhorn
www.gymnasium-weissenhorn.de
Partner projektu:
Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1
58601 Jihlava
www.gymnaziumjihlava.cz
 
Cíl projektu Účastníci zkoumají využití různých médií a své chování na internetu, aby pochopili nutnost kritického přístupu k informacím. Současně je zdůrazněn význam výměnných pobytů umožňujících osobní kontakt.
 

Život žákyň a žáků v roce 2017 je velmi ovlivněn médií. Každá země přistupuje k digitalizaci jinak.
Chtěli jsme blíže prozkoumat situaci v Česku a Německu, a položit si následující otázky: Jaká média používají mladí lidé v druhé zemi? Do jaké míry přistupují kriticky k médiím? Jakou roli hraje mediální výchova ve škole? Co se mohou naučit mladí lidé při zacházení s (digitálními) médii od druhé země?

K tomu jsme žákům nabídli různé možnosti vlastního průzkumu. Po návštěvě rádií, vydavatelství novin či muzeí, která téma „nová média“ umělecký zpracovávají, byli žáci schopni téma zpracovat, zamyslet se nad vlastním konzumním chováním a kreativně prezentovat výsledky.

Také téma "youtubeři" na české a německé mediální scéně má být inspirací k vlastní tvorbě. Na tomto úkolu začali žáci pracovat již ve Weißenhornu a budou pokračovat i v období mezi výměnami.

Prostřednictvím práce na projektu probíhá skutečně intenzivní výměna žáků partnerských škol.

 

Hlasy účastníků projektu:

„Byli jsme překvapeni, jak rozdílná pravidla v oblasti digitálních médií platí na německých a českých školách (např. při používání mobilního telefonu) “

„Zjistili jsme, že i mladí lidé v Německu komunikují přes sociální sítě, avšak jiné než v Česku (WhatsApp nebo facebook). “

„Naše znalosti jazyka se zlepšily natolik, že jsme se přestali bát mluvit německy.“

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
Média a mladí lidé v Česku a Německu
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti