Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?

Žadatel:
Amt Grabow
Am Markt 1
19300 Grabow
www.grabow.de
Partner projektu:
Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
25101 Říčany
https://info.ricany.cz/
 
 

 

Německá mládež partnerského města Grabow přijela na česko – německé setkání z Ludwigslustu přes Prahu do partnerského města Říčany, odkud pak společně pokračovala s českými žáky a studenty do cílového místa, Přední Výtoně na Lipenské přehradě.

První den začal jazykovou animací, která měla dát dobrý základ vzájemnému porozumění. Tímto bychom rádi poděkovali TANDEMU – Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže za jejich kreativní metody a hry!

Plánované jednodenní výlety do Pasova a Českého Krumlova si žáci a studenti připravili sami. V česko-německých skupinách měli za úkol najít zajímavé pamětihodnosti a vyhledat i informace o nich. K dispozici měli kromě internetu i různé letáky a prospekty.

V Pasově měli mladí účastníci možnost diskutovat s pracovníkem s místní mládeží, v Českém Krumlově  zase s panem starostou. Při obou setkáních kladli otázky a mohli se dozvědět více o spoluúčasti mládeže na veřejném životě v Německu a v Česku. Také při vzájemné výměně zkušeností v rámci celé skupiny se nalezly rozdíly a shody v tom, na jakých tématech se mladí lidé chtějí nebo mohou podílet a jaké právo spolurozhodování mají, resp. by rádi měli.  

Poslední den byly ve dvou skupinách vytvořeny v němčině/češtině a i v angličtině koláže, na kterých byly zrekapitulovány nejen dojmy ze společného setkání, ale také zde byla vyjádřena konkrétní přání a témata, týkající se spolurozhodování mládeže v budoucnosti.

Celkově se jednalo o dny plné dojmů s mnoha skvělými zážitky a aktivitami, společnou pěší túrou, koupáním a výletem na kole. „To, že jsme s Čechy byli ubytováni ve společné chatce a strávili jsme s nimi hodně času, bylo skvělé“, takové je shrnutí jednoho z účastníků.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili uskutečnit toto setkání – těšíme se na opětné shledání v příštím roce, tentokrát v Německu.

 

Foto:
Teresa Von Jan, Zuzana Havlíková, Martina Dvořáková

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
Jak vypadá budoucnost, ve které chceme žít?
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti