Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust

Žadatel:
OIKOYMENH
Hennerova 223, 150 00 Praha 5
www.oikoymenh.cz
 
Cíl projektu Knižní publikace českého překladu vzpomínek pamětníků přeživších holokaust.
16 samostatných sešitů s barevnými ilustracemi Gerharda Richtera v papírové kazetě.
 

Publikace sestává ze šestnácti sešitů v kazetě. Na obálkách jsou výřezy z obrazového cyklu Birkenau Gerharda Richtera. Texty shromáždil ve Švýcarsku Ivan Lefkovits. Soubor vyšel německy roku 2016 v nakladatelství Suhrkamp. Český překlad vydalo nakladateství  OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe-Institutu a Ministerstva kulrury ČR. Přeložily Jana Zoubková, Věra Zemanová, Pavla PlacháJana Mojžíšková, odpovědný redaktor Ivan Chvatík.

V patnácti brožurách jsou zachyceny osudy čtyř žen a třinácti mužů z Československa, Polska, Maďarska a Německa, kteří se rozhodli ve zralém věku podat vzpomínky na své tragické dětství.

V šestnáctém svazeku jsou shrnuty okolnosti vzniku projektu, komentovány obrazy Gerharda Richtera a Gert Weisskirchen rozebírá problematiku holokaustu z německé perspektivy. Ivan Lefkovits shrnuje smysl publikace takto:

„Holokaust v postkomunistické společnosti je v převážné většině chápán jako jedna z mnoha tragických událostí, které poznamenaly dějiny lidstva. V protikladu k pojímání holokaustu jako ‚jedné z mnoha událostí‘ měli bychom procítit, že šlo o něco ‚singulárně‘ odlišného od všeho, co lidstvo zažilo, a tuto jedinečnost vstřebat do svého nitra jako varování pro celé lidstvo“.

Publikace byla prezentována v Goethe-Institutu v Praze dne 26. září 2017 za přítomnosti J. Schlesingerové. H. Lebovičové, E. Brennerové, manželek pozůstalých po nedávno zemřelých pamětnících, Michala Arenda, syna jednoho z nich, a bývalého poslance německého spolkového sněmu Gerta Weisskirchena.

 

 

RECENZE viz Jiří Flaišman, Svědectví těch, kdo přežili. Publikováno 12. října 2017 v časopise KANON <http://i-kanon.cz/2017/10/12/svedectvi-tech-kdo-prezili/>

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
"Žiji se svou minulostí." Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti