Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna

Žadatel:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
http://eu.avcr.cz/
 
Cíl projektu Zpřístupnění písemných autobiografických pramenů týkajících se každodenního života v multietnickém a multikulturním městě Brně v první polovině 20. století
 

Kniha nabízí pomocí výběru z písemných autobiografických pramenů německých obyvatelek a obyvatel Brna narozených v letech 1905–1935, které jsou uloženy v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., jedinečný pohled na mnohoznačnosti a různorodosti, ale také shody a ustálené topoi ve vnímání každodenního života a událostí „velké historie“ v první polovině 20. století.

Redigované autobiografické prameny doprovází úvodní odborná studie Jany Noskové, jež se věnuje mj. využití biografických písemných pramenů a problematice vzpomínání a paměti, slovníček pojmů, který nabízí informace o důležitých institucích, organizacích, osobnostech, případně vysvětluje pojmy, jež byly zmíněny v biografických pramenech, a uličník – seznam ulic s jejich českými a německými, historickými a současnými názvy. Nedílnou součástí knihy jsou rodinné a historické fotografie ze sbírek Archivu města Brna, spoluvydavatele knihy. Kniha navazuje na knihu „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století (2013).

Slavnostní představení knihy proběhlo 27. února 2017 v Urban centru v Brně.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti